parochieberichten

Ziekenzalving: Mw. Janson- Sloot heeft de H. ziekenzalving ontvangen.

Vieringen in het Dorphuis RK H. Laurentius Parochie

Woensdag  23 febr. 19.30 uur           voorbereidingsavond voor de ouders van de  dopelingen.

Zaterdag    26 febr. 19.00 uur           woord en communieviering met het EMS koor, Voorganger Marianne Turk

Zondag      27 febr. 11.00 uur           woord en communieviering met samenzang, Voorganger Marianne Turk

Misintenties

Zaterdag 26 februari 19.00 uur voor de overleden armen en weldoeners van de parochie, Jannie Suijten -v. Leeuwen, Will v.d. Brink –Luiten, in herinnering namens de KBO, Jaap Vogelaar, Jan Kerkvliet, An Koeleman—v. Veen, Truus Hilgersom – Verhart, Aad Luk, Gerard Put.

Zondag 27 februari. 11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners van de parochie, voor een 70 jarige, overleden ouders v. Leeuwen – Kuipers, Thea v. Leeuwen – Kuipers,  Toos v. Boheemen – Warmenhoven, overleden ouders v. Boheemen -v. d. Krogt,  Leen v. Boheemen, Sjaak en Anja Santen – Koot, Leen en Josien Olsthoorn – Lourens, Jan Kerkvliet, Douwe de Winter, Truus Hilgersom- Verhart, Annie van der Burg -v. Veen, Aad Luk, Gerard Put. 

Kerkhulpen                                       kosters                        lectoren                         misdienaars

Zaterdag  26 febr. 19.00 uur   John O. en Frieda v. S 

Zondag    27 febr.  11.00 uur   John O.                                  C. Bergen                    Josine en Marinka v. Es

De Centrale Telefoon

Zoals u weet, hebben we in de parochies van Leiderdorp, Zoeterwoude Rijndijk, Zoeterwoude Dorp en Stompwijk een Centrale Telefoon. Deze wordt beheerd door vrijwilligers die er om beurten voor zorgen dat de parochie altijd bereikbaar is. Meestal wordt er gebeld door begrafenisondernemers om een uitvaart te regelen. Soms wordt er door familie gebeld om dringende pastorale hulp. Deze vrijwilligers doen hun werk correct en wordt door velen als zeer prettig ervaren. We zijn nu op zoek naar minimaal één nieuwe vrijwilliger die deze taak op zich wilt nemen. Ik persoonlijk sta namelijk ook op de lijst maar….ik ga binnenkort met pensioen en daarmee de parochie verlaten.

De vraag is: wie wil er éénmaal in de acht weken de telefoon beheren en de binnenkomende telefoontjes beantwoorden en verwerken?

Wat houdt deze taak precies in? U krijgt als het uw beurt is, de telefoon van een ‘collega’. U houdt een week lang de telefoon in uw zak waardoor u bereikbaar bent. Als u gebeld wordt, noteert u het hoognodige en op een ander moment op die dag, wanneer het u uitkomt,  belt u de verschillende mensen op in de betreffende parochie. Een uitvaartmelding kost u ongeveer 30 minuten. Gemiddeld worden er 0 –2 uitvaarten per week gemeld. Na die week brengt u de telefoon naar de volgende persoon op de lijst.

Wie o wie meldt zich aan om dit eenvoudige, maar zeer belangrijke werk op zich te nemen? Ik hoop van harte dat er mensen zijn die zich aanmelden. We willen immers allemaal dat de parochie bereikbaar is en blijft!!!!!

Wilt u eerst meer informatie? Ook dan kunt contact met mij opnemen.

Pastor M. Hoogervorst, pastoraal werkster, Tel. 06 –20551458

Eigentijdse viering met het E.M.S. koor

Zaterdag 26 februari verzorgen wij weer een viering met als thema: Vrij van zorgen?                                                                   Komt u ook luisteren en meezingen? Aanvang 19.00 u. Helaas nog steeds in het Dorpshuis.