Berichten RK Parochiekern H. Laurentius Stompwijk

Berichten- RK  Parochie Kern  H. Laurentius – Stompwijk.

Een kern van de parochie H. Petrus en Paulus te Leiden

 

Contact met de Pastores, bij ernstige ziekte, overlijden, of een persoonlijk gesprek.

Centraal meldingsnummer 0622027668

 

Telefonische bereikbaarheid:

Pastorie Dr. van Noortstraat 88

2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604

Pastoor: J. v.d. Bie tel. 071- 5220655

Email adres: pastoor.degoedeherder@yahoo.com

Spreekuur op afspraak.

 

Openingstijden parochiesecretariaat

Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur.

E-mail: sintlaurentius@hotmail.com

 

Bijdrage voor misintenties  op rekening nr.NL 36 RABO 0361500947

Donaties t.b.v. het Restauratie fonds rekening nr.NL 62 RABO 01433.26.430

 

Verzorging begrafenissen en crematies

De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl

 

Weekvieringen in de RK Parochiekern  H.Laurentius

Woensdag 12 mrt.  09.00 uur  Kerkschoonmaak

Zaterdag   15 mrt.  20.00 uur  EMS koor, concert in het gebouw “de uitkijk” te Zoetermeer.

Zondag     16 mrt.  11.00 uur 2e Zondag van de veertigdagen tijd, gebeds viering met samenzang.

                                             Voorganger Mw. Marianne Turk

Zondag     23 mrt.  13.30 uur  Terugkomviering dopelingen.

 

Misintenties 

Zondag 16  Mrt . 11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners v.d. parochie, Magda v. Santen v. Paassen, Theodorus v. Geijlswijk, Cock v. Geijlswijk, Herman Bennis, Nico Verhagen, Ger Groeneweg – Luk, Hennie Peters, Pastoor v.d. Plas, Rie Luiten, Bea v. Bemmelen –Turnhout, Surat “Kaew” Knijnenburg – Pesol, Jopie Lexmond – v. Santen, Riet v. Logchem – Bennis,  Toos Verhage – Luiten, Elly Bennis v. Marwijk.

 

Kerkhulpen                                         Kosters                        Lectoren           Misdienaars

Zaterdag   5 mrt.   19.00 u                   A.v.S.                           geen                  geen

Zondag    16 mrt.   11.00 u                  A.v.S.                           Cees Bergen        geen

 

Mededelingen

vanuit het secretariaat

Kerkschoonmaak

Woensdag 12 maart om  09.00 uur wordt de kerk weer schoongemaakt, iedereen die zich hiervoor wil inzetten is van harte welkom.

Zoals gewoonlijk staat de koffie weer klaar.  

Doopvieringen, worden in overleg met de betrokken personen vast gesteld.

Aanmelden via het secretariaat.

Hebt u financiële problemen? De Parochiële Charitatieve Instelling van onze Parochie kan u waarschijnlijk helpen.

Uw aanvraag wordt vertrouwelijk behandeld.

           Het Secretariaat