Belangrijke keuze voor bereikbaarheid Stompwijk

Belangrijke keuze voor bereikbaarheid Stompwijk

Om de bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid in Stompwijk te vergroten legt het college van B&W drie varianten in de weginfrastructuur voor aan de gemeenteraad. Afgelopen maanden is veel geluisterd naar de wensen en ideeën van de inwoners en is er hard gewerkt aan het tekenen en doorrekenen van de plannen. Daarbij is de reconstructie van de Stompwijkseweg, de herinrichting van de Dr. Van Noortstraat en de aanleg van een nieuwe verbindingsweg tussen provinciale weg N206 en de Tuinbouwweg volledig uitgewerkt. De raad stemde eind vorig jaar in met deze uitwerking.

Drie varianten

De nieuwe verbindingsweg is de enige variabele in de drie varianten. Een daarvan voorziet alleen in de aanleg van de fase tot de Huyssitterweg; het verkeer gaat verder via een opgeknapte Huyssitterbrug. Bij de varianten met de volledige verbindingsweg loopt het ene tracé over de Huyssitterweg en het andere iets ten westen, parallel aan de Huyssitterweg. Tijdens de inloopavond, vorige week in Stompwijk, spraken de meeste inwoners hun voorkeur uit voor de volledige verbindingsweg via de Huyssitterweg. De Adviesraad Stompwijk deelt deze voorkeur.

Belangrijkste beslissing

Verantwoordelijk wethouder Frank Rozenberg: ‘We staan voor een enorm belangrijke beslissing voor de dorpsgemeenschap van Stompwijk. Het gaat om heel veel geld, maar het is noodzakelijk dat de veiligheid en bereikbaarheid van Stompwijk straks voor jaren op orde zijn. Voor het college weegt de mening van de inwoners en ondernemers van Stompwijk zwaar.’ Naar verwachting bespreekt de gemeenteraad de bereikbaarheid van Stompwijk begin juli.