Schuren worden schuur

De eigenaar van Westeinderweg 10C Stompwijk wil twee schuren achter de woning samenvoegen tot één schuur waarbij het geheel ook nog eens verkleind wordt. Hij heeft daartoe vergunning gevraagd bij de gemeente. De schuren worden in de aanvraag ook aangeduid als veestal en werkplaats voor bouwactiviteiten.