Kassenbouw mag na ingreep rechter

Van Swieten holding b.v. mag in Stompwijk twee kassen neerzetten: Huyssitterweg 5B (21.500 vierkante meter) en Tuinbouwweg 16 (3760 vierkante meter). B&W geven daar toestemming voor op basis van een uitspraak van de Haagse rechtbank. Van Swieten diende op 13 januari 2022 vergunningaanvragen voor de bouw bij de gemeente in. De gemeente wil die middels een uitgebreide procedure gaan behandelen. De Haagse rechter oordeelde op 11 april 2024 dat zulks niet mocht.

Volgens de rechter is het Bestemmingsplan landelijk gebied onduidelijk als het gaat om de vraag of er kassen gebouwd mogen worden of niet. Dat is in strijd met de rechtszekerheid. De gemeente had de normale procedure voor de beoordeling van de vergunningaanvragen moeten toepassen. De magistraat oordeelde dat de gemeente binnen twee maanden de zaak moest recht zetten. Daaraan hebben B&W nu gehoor gegeven.