MS stopt niet zonder uw bijdrage…

In de week van 27 mei t/m 1 juni organiseert het Nationaal MS fonds de landelijke huis aan huis collecte.

Er zijn in Nederland ruim 25.000 mensen met MS, een ongeneeslijke zenuwziekte. Dit aantal neemt de komende jaren alleen nog maar toe. Iedere dag krijgt iemand de diagnose MS.

MS kunnen we dankzij medicijnen al remmen, maar een oplossing is er (nog) niet. Daar kunnen we verandering in brengen.

Samen met onderzoekers, donateurs, collectanten en iedereen die mensen met MS een warm hart toedraagt, kunnen we de generatie zijn die MS weet te stoppen. Voorgoed!

Geef aan de collectant van het Nationaal MS fonds. Iedere donatie -groot of klein- is welkom!

De collectant van het Nationaal MS fonds is te herkennen aan de collectebus met het oranje vlinderlogo

Geen contant geld? Geen probleem. U kunt veilig, anoniem en gemakkelijk doneren via de iDEAL-QR code op het legitimatiebewijs van de collectant.

Liever overmaken?

Geef onder vermelding van ‘collecte’ op NL RABO 0336272839

Het stopt bij jou.

Het stopt bij ons.

Alvast hartelijk dank voor uw steun!

Groetjes namens het MS fonds, Hélène vd Bosch

(coördinator MS fonds in Stompwijk)