Jaarvergadering Gaanders

Carnavalsvereniging de Gaanders  

Jaarvergadering C.V. De Gaanders woensdag 7 mei a.s.  

Het bestuur van C.V. De Gaanders nodigt alle Gaanders leden uit tot het bijwonen van de jaarvergadering op woensdag 7 mei a.s. in Het Blesse Paard.  

Om 20.00 uur zal de koffie klaar staan, om 20.30 uur zal de vergadering geopend worden.

Aftredend bestuurslid en weer herkiesbaar is penningmeester Cock van Boheemen.  

Bestuur C.V. De Gaanders