Beste Blesruiters,

Het bestuur heeft in september 2003 besloten om dit jaar nog nieuwe Mega Top in de bak te doen. Omdat eerst de “oude hoefslag” verwijderd moet worden pakken we deze klus aan op 20 december aanstaande. Er komen nog nadere mededelingen over. Zo dat was het weer voor deze keer, De groeten van Piet van der Mespel (secr.)