Kerstviering

Woensdag 15 december nodigt het bestuur u uit voor de jaarlijkse kerstviering. Deze dag beginnen wij om 9.30 uur in de H Lauren tius kerk met een plechtige eucharistieviering voorgegaan door pastoor v d Plas. Daarna gaan we naar het Blesse Paard om ons te laten verrassen door de bediening en de kok. Het is u bekend wat dat betekent. Dat behoeft geen nadere uitleg. U kunt u voor deze dag opgeven bij mevrouw Gré Janson Vurens , Merodestraat 24 in Stompwijk per briefje of telefoon: 071 5801690 liefst na 18.00 uur.