Neemt het college van B&W Stompwijk wel serieus?

Let op Stompwijkers, de gemeente is er nog niet.

Net terug van mijn vakantie blijkt het te gonzen van de geruchten. Op 30 november is de raadsvergadering gehouden over de Westeinderpolder. In deze vergadering zijn het CDA, VVD en PvdA akkoord gegaan met hun snode plannen de glastuinbouw te herstructureren en het financiële plaatje af te wenden op de Westeinderpolder, inmiddels praat men al over 357 huizen waar de gemeente zelf een mix voor creëert tussen luxe huizen, seniorwoningen en woningen voor starters. Als er maar een sluitende grondexploitatie uitkomt.

Beste gemeente en grote partijen van Leidschendam Voorburg. U heeft bij Stompwijk inmiddels alle geloofwaardigheid in het democratisch bestel verloren en uw kruit verschoten. Hoe durft u de volgende argumenten niet mee te nemen in uw besluit:
de visie van uw adviesorgaan ‘De Dorpsraad’ legt u volledig naast u neer.
U neemt hen niet serieus
de toekomstvisie 2004 die zij heeft uitgebracht, gaat u inhoudelijk niet op in
de 114 bezwaarschriften die officieel ingediend zijn via een actie in de Dorpsketting, reageert u niet op
u heeft totaal niet meegenomen in uw plannen de sociale infrastructuurkosten, zoals het bouwen van een nieuw schoolgebouw, consultatiebureau, peuterspeelzalen en misschien ook nog wel een dokterspost
u gewoon denkt door te gaan, terwijl uw plan buiten het streekplan van de Provincie vallen
ik u kwalijk neem dat u niet kijkt naar de spelregels van de beleidstrategie, zoals door de Provincie voorgeschreven zijn, waarbij u binnen de bestaande locatie moet kijken of woningbouw mogelijk is op een andere locatie. (dat kan ook zijn binnen de grenzen van Leidschendam zelf, om deze compensatie tot haar recht te laten komen).

Er wordt door u beslag gelegd op de Westeinderpolder, zonder dat u de moeite heeft genomen om een goede analyse neer te leggen, die wél voldoet aan de spelregels die binnen de nota Ruimte voor Ruimte van de Provincie gelden. Ik mag rustig stellen dat u als College zwaar tekort schiet in uw planvorming de regeling herstructurering glastuinbouw op een fatsoenlijke manier op te lossen, binnen de daarvoor bestemde contouren. Zoals mevr. Leonie Vogels verleden week in de Dorpsketting terecht memoreerde; er ligt voor de gemeente een probleem, die u nu een Stompwijks probleem maakt, waar iedere burger van Stompwijk last van heeft. Het blijkt dat u Stompwijk niet serieus neemt, de extra Dorpsraadvergade ring niet serieus neemt, ons adviesorgaan naar u niet serieus neemt en u uitsluitend kijkt hoe voor u de makkelijkste manier te bewandelen is, zonder rekening te houden met de burger die u gekozen heeft. Laat ik u uit de droom helpen. U bent er nog niet¼, en als het aan de burgers van Stompwijk ligt, bent u er voorlopig nog niet. Wij zijn niet dom. Waar u geen rekening mee houdt is dit:
er liggen 114 bezwaarschriften of misschien wel meer, maar deze zijn door mij geregistreerd, waar u nog op moet reageren
de Westeinderpolder moet dadelijk met meer dan 2 meter zand opgehoogd worden. De druk die dit veroorzaakt op het land is van belang voor de huizen aan de lintbebouwing van de Dr. v. Noortstraat. Zij zullen hier last van krijgen.
U kennelijk niet weet dat bij gedwongen verkoop (onteigening) de eigenaar de zaak bij de Kroon kan aanvechten. Deze procedure kan 20 jaar duren
een toezegging van u, dat er aan de infrastructuur gedacht wordt, maar niet direct meegenomen wordt, niet geloofwaardig bevonden wordt
u totaal voorbij gaat aan de sociale infrastructuur.
U zich misschien onvoldoende realiseert dat na uw gemeente, de Provincie aan bod komt en wanneer daar geen antwoord van komt die de burgers van Stompwijk tevreden kan stellen, is er ook nog een Raad van State en uiteindelijk de Kroon. En vergis u niet, wij weten ze te vinden. Evenals de media die wij op de hoogte houden van dit bestuurlijk onbehoorlijke gedrag wat het College nu ten toon spreidt. Want burgers hebben een democratisch recht en met het stemmen op uw partijen gaat deze burger ervan uit dat u dit recht respecteert. Niets is minder waar. Ik zal de burgers van Stompwijk persoonlijk bij de verkiezingen erop attenderen dat u nooit dit recht als College én als drie grote partijen geëerbiedigd hebt en dat wij niet op dit soort bestuurders zitten te wachten. De vrije verkiezingen voor burgemeester én bij de landelijke verkiezingen hopen wij u een koekje van eigen deeg te geven en zorgt Stompwijk voor de afstraffing.

En vergeet één ding niet; u als college weet net zo goed als ik dat u niet het alleenrecht heeft. Dat bestuurlijk onbehoorlijk gedrag afgerekend wordt door een andere overheid die weer boven u functioneert. Gelukkig is ons rechtssysteem wél zo opgebouwd. En voor de mensen in Stompwijk wil ik duidelijk maken dat:
door de stap van het College niet automatisch woningen gebouwd worden in de Westeinderpolder
wij de media moeten blijven zoeken en draagvlak vinden voor het Stomp wijkse probleem. (voor Leidschendam Voorburg is dit opgelost)
wij bij de Provincie de stappen moeten blijven volgen, want vergeet niet dat wij nog een lange weg te gaan hebben, zo gaat dat in de politiek, maar SAMEN STAAN WIJ STERK

Misschien een suggestie voor de mensen, die aan de Westeinderpolder wonen: (Dr. v. Noortstraat / Westeinderweg), maak borden waar u uw ongenoegen op uit en plaats deze zichtbaar in uw tuin. Dit levert fotogenieke plaatjes op voor krant en televisie en blijft ons in de picture houden.
Leo Wijnhoven¼, U weet wel die van de Zustersdijk 5 dec. 04