Bomen gered

Overal in Nederland worden bomen gekapt. Vaak gebeurt dat grootschalig, bijv. in verband met stadsvernieuwing of uitbreiding, voor wegenaanleg of een nieuw industrieterrein. Maar ook in particuliere tuinen of in het openbaar groen worden in het totaal jaarlijks vele duizenden bomen gekapt. De redenen zijn heel divers: omdat ze te groot worden voor hun te kleine standplaats, bladeren laten vallen, schaduwoverlast geven, scheef groeien of te veel vogels onderdak bieden. Tenslotte is er nog de treurig makende categorie bomen die moeten worden geveld omdat men een ander natuurdoeltype voor ogen heeft, of voor de aanleg van nieuwe natuur. Regelmatig slaagt de Stichting Bomen Over Leven erin om bomen te redden van een voorgenomen kap. In andere gevallen kan dit resultaat worden bereikt door bomenminnende particulieren, groepen of organisaties, al dan niet als gevolg van adviezen van de Stichting. Terwille van het broodnodige tegenwicht in de vaak eenzijdige berichtgeving over bomen wil de Stichting Bomen Over Leven voortaan nadrukkelijk aandacht besteden aan bomen die konden worden gespaard van een voorgenomen kap. Bomenredders in heel Nederland worden uitgenodigd melding te maken van hun recente successen. Op de pagina bomen gered, van haar website www.bomenoverleven.nl zullen de geredde bomen en hun redders eervol worden vermeld en op deze wijze worden verheven in de Digi tale Bomenstand. Iedereen die bomen heeft weten te redden van een voorgenomen kap, of weet wie dat gedaan heeft, wordt uitgenodigd de Stichting Bomen Over Leven hierover uitgebreid te informeren. Dit kan per e mail naar: bomengered@bomenoverleven.nl of schriftelijk naar postbus 7124, 2701 AC Zoetermeer. Ook foto s van de geredde boom of bomen zijn welkom.