Levendige discussies over speelruimte

De gemeente is verantwoordelijk voor speelvoorzieningen voor kinderen en jongeren. In het speelruimtebeleidsplan geeft het college per wijk aan hoe de formele en informele speelruimte beter moet worden verdeeld en onderhouden. Tussen september en november discussiëren speelruimtewethouder Van der Brugge en de betreffende wijkwethouder met bewoners over de inschatting per wijk en de betekenis van het speelruimteplan voor de wijk.

Speelruimte, formeel en informeel
De gemeente heeft zich verdiept in de vraag wat kinderen en jongeren nodig hebben om te spelen. Op basis daarvan is voor iedere wijk de gewenste situatie geschetst. Hierbij is het onderscheid tussen formele en informele speelruimte belangrijk: formele speelruimte zijn de speeltuintjes, de trapvelden, de basketbalveldjes, kortom: alle speelplekken die bewust zijn gemaakt voor kinderen en jongeren om te spelen. Informele speelruimte is alle openbare ruimte waar kinderen spelen: de stoepen om te stoepranden, de bomen om in te klimmen, het groen om hutten in te bouwen, etcetera.
De inbreng van de wijkbewoners wordt meegenomen in het uitvoeringsplan

De wijkavond voor Stompwijk is op 26 oktober in het Dorpshuis om 19.30 uur.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden door de bon achter op de speelruimtekrant terug te sturen, of per e mail (communicatie@leidschendam voorburg.nl). U krijgt dan een folder over het plan in uw wijk thuisgestuurd. Als u geen speelruimtekrant heeft ontvangen, kunt u er een afhalen bij het Servicecentrum. Aanmelden is niet verplicht: ook zonder dat bent u van harte welkom op de wijkbijeenkomst.
Let op: de locatie van de wijkavond in Stompwijk is gewijzigd van Huize Swaensteijn in het dorpshuis in Stompwijk.