Maria

Maria, een vrouw waarin elke moeder zich kan herkennen

Stil en opvallend, bescheiden op de achtergrond, een beetje vergeten, vind je Haar toch overal terug. In kerken en kapellen, op hoeken van straten, verkleurd door regen en wind, in huiskamers, oud of modern van vorm: Maria, de vrouw zo menselijk nabij. Een jonge vrouw uit Galilea met een leven, getekend door het lijden van haar zoon. Moeder van een kind anders dan andere, dat van kleins af zijn eigen weg ging.
Ze leerde aanvaarden met een zwaard in haar hart.
Maria, een vrouw waarin elke moeder zich kan herkennen. Zij stond onder het kruis van haar eigen zoon. Op dat moment was er van mannen of leerlingen geen sprake meer: ze waren er allemaal vandoor.
Ze kon aanvaarden omdat ze zich door God aanvaard wist. God had naar haar omgezien.
Nu durft men nauwelijks nog over haar spreken. Ze past in haar eenvoud niet meer in onze tijd. Haar beeld is uit vele kamers verdwenen. En toch blijft haar leven van pijn en diep geloof een uitnodiging tot inzet en inkeer.
Bij haar komen mensen met zorgen en verdriet, bij haar worden mensen opnieuw eenvoudig. Haar beeld zal mensen blijven troosten en wegen laten vinden naar elkaar.
Ingezonden door Thea Bennis.