Ziekenzalving 2005,

11 december 15.00 uur
Zoals de Pastoor 14 november in de Dorpsketting schreef, bestaat er in onze parochie weer de mogelijkheid om de gezamenlijke ziekenzalving te ontvangen, iedereen die daar behoefte aan heeft kan hier aan deelnemen
Aanmelding door middel van het formulier achter in de kerk of een brief je en dat inleveren bij het secretariaat in de brievenbus van de kerk.
De plaats waar de ziekenzalving is wordt nog bekend gemaakt.