E.M.S.-viering

E.M.S. VIERING
 
Zaterdag 10 mei is er een Woord en Gebedsviering met het E.M.S. koor met als Thema:               

De deur van de schaapsstal

Voorganger is Marianne Turk

De aanvang is 19.00 uur