Adviesraad ontmoet nieuwe wethouder Rozenberg

Adviesraad ontmoet nieuwe wethouder Rozenberg

In navolging van de inspreekbeurt van de Adviesraad in de gemeenteraad met betrekking tot het coalitieakkoord, heeft de Adviesraad wethouder Rozenberg uitgenodigd voor een nadere kennismaking. Infrastructuur stond bij deze kennismaking hoog op de agenda.

De Adviesraad is momenteel vertegenwoordigd in de klankbordgroep die de variantenstudie renovatie Stompwijkseweg/Dr.v.Noortstraat en aanleg Verbindingsweg bestudeert. In de klankbordgroep zitten bewoners van de Stompwijkseweg, Dr.v. Noortstraat, Zustersdijk, Laantje van van Kampen en Westeinderweg. Verkeersingenieursbureau GoudAppel Coffeng heeft inmiddels diverse gesprekken met de klankbordgroep gehad. Hierbij zijn verschillende inrichtingsvarianten voor de Stompwijkseweg en Dr.v.Noortstraat besproken zoals onder andere; eenrichtingsverkeer, tweerichtingsverkeer, fietsstrook en voetpad. Onderzoekbureau Decisio verdiept zich in het economische toekomstperspectief van de Meeslouwerpolder. 

Voor de zomervakantie zal, naar verwachting, de variantenstudie gereed zijn. De projectgroep maakt dan een voorstel richting College, Burgemeester en Wethouders. Na de zomervakantie zal er een voorstel van het College liggen. Dit voorstel presenteert het College aan de gemeenteraad.

 Als Adviesraad willen wij u graag op de hoogte houden aangaande dit voorstel want de renovatie Stompwijkseweg/Dr.v.Noortstraat en de aanleg van de Verbindingsweg gaat u allemaal aan! Zodra er meer duidelijkheid is, beleggen wij voor u een openbare Adviesraadvergadering. Deze zal hoogstwaarschijnlijk na de zomervakantie plaatsvinden, de datum hiervan zullen wij via de Dorpsketting communiceren. Dus houd de Dorpsketting in de gaten.