Adviesvergadering verslag

platte grond adviesraad

Donderdag 28 oktober j.l is er een openbare Adviesraad vergadering gehouden. Hier zijn twee belangrijke projecten besproken en toegelicht; infrastructuur en Kulturhus. Het verslag van deze vergadering zal volgende week in de DK gepubliceerd worden.  

Op dinsdag 4 november wordt tijdens de commissie Openbaar Gebied, een tracé keuze voor de verbindingsweg gemaakt tussen de varianten 3H en 4H:

* 3H is de voorkeursvariant van het College die aantakt bij de Huyssitterbrug.

* 4H variant is naar voren gekomen uit de internet consultatie en inbreng van andere belanghebbenden. Deze variant ontsluit de gehele dorpskern en takt aan bij de Tuinbouwbrug. 

Tekening van beide varianten treft u hierbij aan.  

Voor meer informatie over het raadsvoorstel, verwijzen wij U naar de website van de gemeente.

 

Namens de Adviesraad,

Ank van der Poel (secretaris)