Wilsveen: de Driemanspolder

maria van wilsveen

Wilsveen: De Driemanspolder

Weent (huilt) Maria van Wilsveen straks zacht over haar Wilsveen? Vroeger kwam ik door mijn werk, bij vrijwel alle veehouders in het Wilsveen. Stuk voor stuk boeren met mooie productieve koeien, ze gaven veel melk. Dat komt door de vruchtbare grond.  Jaag een koe of schaap in het Wilsveen en hij groeit er prima zeiden wij altijd.

Nu zijn de meeste boeren gestopt, 1 is er overleden. Maar er omheen wonen jonge boeren. Boerenland is natuur en kan ook als waterberging dienen. Geeft het land aan de jonge boeren; voordeel is geen muggen en vliegen (moeras) geen stekels en Jacobskruid, geen rotzooi. Geen arme Schotse Hooglanders die de rotzooi en stekels op moeten eten. In Duitsland is er de tegeltaks; hoe meer bestrating in de tuin, hoe meer belasting je moet betalen.

Iets voor hier? Mensen hebben geen tijd om de tuin te onderhouden, maar dan wel tijd om door de “natuur” te lopen?

Inloopspreekuur hierover in Snowworld binnenkort. Iets om over na te denken?

En denk hieraan: zorg goed voor de dieren, want zij zijn afhankelijk van U.

Groeten, Marjolein Steenstra