Verordening vastgesteld: ambitieuze spelregels voor participatie    

Op 26 september is de participatieverordening door de gemeenteraad vastgesteld. De gemeente vindt participatie van inwoners bij projecten en beleid belangrijk. Met participatie doe je dingen samen. En zo hebben we de participatieverordening ook gemaakt; samen. Drie avonden, meer dan 100 mensen met verschillende ideeën en wensen, goede koffie, grote vellen papier, laptops en gedreven tafelvoorzitters… DE ingrediënten voor een participatietraject in co-creatie. In het voorjaar en de zomer hebben raadsleden, inwoners, ambtenaren en collegeleden met elkaar bepaald welke afspraken we met elkaar moeten maken om de samenwerking nu en in de toekomst zo soepel mogelijk te laten verlopen. Met als resultaat een participatieverordening die het college voor de zomer met trots heeft aangeboden aan de gemeenteraad. Op 26 september is de verordening unaniem door de gemeenteraad vastgesteld.

Nu begint het pas

Een participatieverordening is verplicht en vervangt de oude inspraakverordening. De gemeente Leidschendam-Voorburg is een van de eerste gemeenten in Nederland met een participatieverordening. In de participatieverordening staan afspraken waardoor inwoners eerder betrokken worden bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het beleid van de gemeente. Ook het mogelijk maken van het Uitdaagrecht en het open staan voor experimenten zijn een mooi voorbeeld van nieuwe elementen. De gemeenteraad wordt aan de voorkant meer betrokken bij het te lopen participatieproces.

Wethouder Belt: “Met deze participatieverordening hebben we ambitieuze spelregels voor participatie in onze gemeente in handen. Die gaan we nu toepassen. Met participatie wil de gemeente al haar inwoners een gelijke kans bieden om zich uit te spreken over besluiten die hun dagelijkse leven en leefomgeving raken. Al bij de start, uitnodigend en laagdrempelig, voor jong en oud, leergierig en experimenteel, luisterend naar en inhakend op wat een ander zegt, transparant over de weging die de gemeente vervolgens maakt.”

Het proces

Om tot een participatieverordening te komen waar veel draagvlak voor bestaat, was het belangrijk om vanuit verschillende invalshoeken het gesprek aan te gaan. Wethouder Marcel Belt, verantwoordelijk voor de totstandkoming van de participatieverordening, geeft aan dat het een enerverend proces was dat bij zo’n traject hoort. “Ik ben trots dat we met zo’n grote groep mensen tot deze spelregels zijn gekomen. Op alle bijeenkomsten kregen aanwezigen de kans om in kleine groepjes over bepaalde onderwerpen uit de verordening in gesprek te gaan. Al die ideeën bij elkaar leveren niet alleen mooie input, maar ook meer begrip voor elkaar op. In de voorbereidingen en tijdens de avonden konden we gebruik maken van de kennis en ervaring van Het Platform Lokale Democratie en de BurgerKrachtCentrale. Nu de verordening is vastgesteld hebben we spelregels die we gebruiken voor verdere stappen rond participatie in onze gemeente. ”

Het Platform Lokale Democratie is tevreden over de totstandkoming van de participatieverordening. “Met deze verordening kan burgerparticipatie in Leidschendam-Voorburg een belangrijke stap voorwaarts maken. De participatieverordening is echter niet het einde maar het begin van een langdurig traject: