Proef woonruimteverdeling

Voorrang voor inwoners Stompwijk
Proef woonruimteverdeling tot maart 2004

Wie woonruimte zoekt in de sociale huursector kan in beginsel overal in Nederland terecht. Via het zogenaamde aanbodmodel bieden sociale verhuurders in de regio Haaglanden vrijkomende woningen aan en kunnen woningzoekenden zich met een woonbon voor zo´n woning inschrijven. Wie aan de toewijzingscriteria voldoet en volgens de rangschikkingcriteria (woonduur of reactieduur) als eerste voor de vrijkomende woning in aanmerking komt, kan de woning krijgen. Of de woningzoekende nu uit deze gemeente komt, uit Den Haag of uit Groningen, als hij of zij aan de criteria voldoet kan een woning in Leidschendam, Voorburg of Stompwijk worden toegewezen.
Voor Stompwijkse woningzoekenden, zowel doorstromers als starters op de woningmarkt, was het met dit aanbodmodel altijd moeilijk om in de eigen kern woonruimte te krijgen. De cijfers zijn daar duidelijk over: van de 12 sociale huurwoningen die de afgelopen twee jaar in Stompwijk zijn vrijgekomen zijn er twee toegewezen aan inwoners van Stompwijk, drie aan inwoners uit de overige kernen en zeven aan andere ´Haaglanders´. En dat terwijl Stompwijkers graag in Stompwijk willen (blijven) wonen. De mogelijkheden in Stompwijk blijven voor de toekomst beperkt. Er is weinig doorstroming in de 213 sociale huurwoningen en de mogelijkheden voor nieuwbouw zijn vrijwel niet aanwezig. Vooral jonge Stompwijkers die zelfstandige woonruimte zoeken, moeten noodgedwongen het dorp verlaten. De kleine hoeveelheid vrijkomende huurwoningen komt grotendeels terecht bij buiten staanders. De gemeente is van mening dat de huidige ontwikkelingen de identiteit van het dorp aantast en heeft daarom het Stadsgewest Haaglanden gevraagd om voor Stompwijk maatwerk te leveren, en te mogen afwijken van de vaste regels die bij het aanbodmodel gelden, en voorrang te verlenen aan woningzoekenden met een economische of maatschappelijke binding. Het Stadsgewest heeft ingestemd met het experiment; de voorrangsregeling is alleen van toepassing op inwoners van Stompwijk. Deze voorrangsregeling voor de toewijzing van sociale huurwoningen in Stompwijk geldt vooralsnog tot 15 maart 2004. Na deze datum zal de voorrangsregeling worden geëvalueerd.