Afscheid Raadslid v.d. Honert

Commissie neemt afscheid van voorzitter; Raadslid Van den Honert stopt

Na afloop van de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 30 september jl. heeft Jacqueline van den Honert haar functie als gemeenteraadslid neergelegd. Na 9 jaar neemt zij niet alleen afscheid als raadslid, maar ook als voorzitter van de commissie Maatschappelijke Activiteiten (MA). Ze zegt de lokale politiek echter niet helemaal gedag. Per 1 oktober zal zij beginnen aan haar nieuwe functie als allround medewerker bij de griffie. “Een ideale functie waarbij ik mijn ervaring, die ik in de afgelopen jaren heb opgebouwd, kan inzetten ter ondersteuning van de raad”, aldus Jacqueline. De politieke carrière van Jacqueline als gemeenteraadslid begon in 1994. Daarvoor was ze al geruime tijd actief binnen de VVD in de voormalige gemeente Voorburg. Deze ervaring en het feit dat ze zich ook inzette als vrijwilliger in de culturele raad van Voorburg en op de basis en middelbare school van haar kinderen leidde er toe dat zij gevraagd werd voor de functie van gemeenteraadslid. Terugkijkend beschouwt ze deze periode als een groot leerproces. Wat haar vooral opviel is dat het toch heel anders is om zelf raadslid te zijn dan wanneer je aan de andere kant van de tafel zit. Als raadslid moet je een balans zien te vinden tussen al de verschillende belangen burgers. Een echte uitdaging volgens van den Honert. Van 1998 tot eind 2001 is van den Honert wethouder geweest van Sport, Groenvoorziening en Verkeer en Vervoer. Vooral deze periode is zeer indringend voor haar geweest. “De discussie over het hondenbeleid alsmede de mogelijke fusie tussen Wilhelmus en Tonegido hebben een onuitwisbare indruk op mij gemaakt”, zegt Jacqueline. Ook het onderwerp verkeersveiligheid, wat toen zeer actueel was, vond ze buitengewoon interessant. Na de fusie heeft ze het voorzitterschap van de commissie Maatschappelijke Activiteiten aanvaard. Voor buitenstaanders onopvallend, maar voor Jacqueline heel leerzaam. Vooral omdat ze een beetje kon pionieren in de startfase van het dualisme. In haar nieuwe functie als allround medewerker neemt Jacqueline weer plaats aan de andere kant van de tafel. Nu krijgt zij de mogelijkheid de ervaring die ze de afgelopen jaren heeft opgedaan als raadslid in te zetten ter ondersteuning van de raad. Haar belangstelling voor het griffiewerk is gegroeid in de afgelopen maanden toen ze nog voorzitter was. Deze commissie heeft op creatieve wijze een tweetal discussies gevoerd, waarbij ze met name nauw betrokken is geweest bij de sportdiscussie. Door de werkzaamheden die hieruit voortvloeiden, heeft ze nauw contact gehad met de griffie en is ze tot de constatering gekomen dat haar belangstelling voor de ontwikkelingen van het dualisme dermate groot is, dat ze graag zelf daar een bijdrage aan wil leveren in de vorm van griffiemedewerker. De lokale politiek vindt het jammer dat ze weg gaat, maar wenst haar veel succes in haar nieuwe functie.