Activiteiten voor Roemenië

VERKOOPACTIVITEITEN VOOR VERPLEEGHUIS EN LAGERE SCHOLEN IN ROEMENIE

Op 26 september bestond de Stichting Mens zijn voor de mensen (secretariaat Leidschendam) 12,5 jaar. En met enthousiasme wil MvM zich ook de komende jaren inzetten voor de gekozen projecten: het Roemeense verpleeghuis in Mislea (100 km ten Noorden van Boekarest) en sinds kort drie lagere scholen en drie kleuterscholen in en bij Mislea.
* Verpleeghuis Mislea
De directie en het personeel hebben de afgelopen maanden heel veel verbeteringen in het verpleeghuis in Mislea aangebracht De directie heeft aan de Stichting MvM aanvulling gevraagd van duurzame zaken zoals televisies, koelkasten, kleerkasten, nachtkastjes, tafels en stoelen om de kamers volledig aan te kleden. Verder een strijkmachine (alles wordt nog met de hand gestreken), een cardiograaf voor het maken van hartfoto s (omdat bij urgente situaties het ziekenhuis niet om de hoek zit) en kleinere zaken als archiefmappen en medicijnbakjes voor elke bewoner.
* Lagere scholen en kleuterscholen
De Stichting Erven J.G. Mulder Studiefonds in Stompwijk verstrekt MvM finan ciële steun voor het scholenproject. MvM gaf bij de aanvang van het nieuwe schooljaar op 15 september lesmaterialen aan 600 leerlingen van drie lagere scholen in de gemeente Scorteni en twee dorpen die onder Scorteni vallen (Mislea en Bordeni). Voor de schoolgaande dorpskinderen staan in 2004 twee wensen van de stichting op het lijstje:
a. de vergoeding van kosten die gemoeid zijn met cultureel dan wel sportief getinte schooluitstapjes (denk aan buskosten, eten en drinken),
b. het opstarten van lokale olympiades op het gebied van wis , natuur en scheikunde, biologie en literatuur.
Ook is MvM van plan voor drie kleuterscholen, waarvoor nog niets gedaan is, (nieuw!) speelgoed en educatief materiaal aan te schaffen.

Verkoopdagen
* 18 november, 10.00 tot 16.30 uur in Mariënpark
* 19 november, 10.00 tot 16.30 uur in Schoorwijck
* 19 december, 10.00 tot 16.30 uur in Prinsenhof
Het betreft verkoop van een grote sortering sinterklaas en kerstartikelen, zoals dozen dubbele kerst en nieuwjaarskaarten, weekkalenders, agenda s, notelettes, diverse soorten boeken voor jong en oud én leerzame cadeautjes voor kinderen.

Postbankrekening
Mocht u niet in de gelegenheid zijn naar een verkoop te gaan, maar draagt u de stichting MvM toch een warm hart toe, dan zijn giften welkom op postbankrekening 6206778, Stichting MvM Leidschendam.