Dankbetuiging

Voor uw blijk van deelneming, ontvangen na het heengaan van
mijn lieve man en vader

Cor Verhagen

betuigen wij u onze hartelijk dank.
Het medeleven, persoonlijk, schriftelijk of in de vorm van bloemen tot uiting gebracht, was voor ons een grote troost en
zal een warme en dankbare herinnering blijven.

Nel en de kinderen