Terug en vooruit kijken

Terugkijken
De eerste 2 dagen van de maand november waren dagen van terugkijken op al die mensen, die tot heil en zegen hebben geleefd of hun leven hebben moeten geven voor hun geloof. De tweede dag van deze maand keken we terug op alle dierbaren, die door de dood van ons zijn heengegaan. We hebben de graven gezegend en ve len waren aanwezig en leefden met elkaar mee. Afgelopen zondag was ons kin derkoor niet alleen rood van kleding, maar ook liepen ze rood aan van enthou siasme. We hebben nagedacht over de heiligen en gezien dat er vele heiligen in de familiekring waren en ook nog steeds zijn. Allemaal mensen, die alles “heel” wil len houden en daarmee tot heil en zegen zijn. Het kinderkoor en de leidsters harte lijke dank en graag tot de volgende keer, het eerste weekend van december. Ook alle aanwezigen dank. U was met zeer velen en dan is de wens, volhouden, komen en meevieren.

Vooruit kijken
Op zondag 30 november begint in de wereldkerk de tijd van de Advent. Advent komt van het Latijnse woord “advenire” ofwel “iets komt naar je toe”. We gaan dan op weg naar de komst van het Licht in onze wereld. We ontsteken dan steeds meer licht op de Adventskrans, die dan ook de vorm heeft van de zon, de ronde bol van licht en warmte aan de hemel. Op 30 november, de eerste zondag van de Advent, willen we vooruit kijken en dan samen vieren dat medemensen uit onze kring de levensavond zijn ingegaan, zij mogen jaren tellen. Binnen de geloofs gemeenschap wordt deze komende tijd van het leven ingegaan met de zegening en de zalving van de levensavond. Wie daaraan wil deelnemen kan zich opgeven aan het secretariaat op de pastorie, uw wijkcontactpersoon of bij mij. De viering vindt op zondag 30 november om 3 uur plaats, de familie is daarbij van harte welkom. U kunt ook uw naam en adres opschrijven op dit strookje.

Graag tot horens, B.v.d. Plas, pastoor

Antwoordstrookje:
Ondergetekende;
* NAAM:
* ADRES:
wil deelnemen aan de zalving en zegening van de levensavond.