Bezwaren vervanging puien Van Santhorststraat

Tal van ‘van Santhorststraat –bewoners’ hebben bezwaren bij de vervanging van de voor en achterpuien
Naast een flink aantal kritische opmerkingen van uiteenlopende aard over de te verrichten zogenaamde groot onderhoudswerkzaamheden aan de veertig huizen, zijn vooral de kleuren verf op de kozijnen voor de bewoners een doorn in het oog.
In een schrijven, vergezeld met 28 handtekeningen, aan eigenaar VIDOMES heeft de buurt haar grieven kenbaar gemaakt. Tevens is de WELSTANDCOMMISSIE hiervan in kennis gesteld. Eventueel kunnen ook in de directe omgeving woonachtige bewoners over dit in de toekomst storende uitzicht schriftelijk haar beklag doen.
Adres: WELSTANDCOMMISSIE, t.a.v. mevrouw C. van Ernst, Postbus 905
2270 AX Voorburg
Inhoud van de brief aan VIDOMES:
Met enig onbehagen hebben ondergetekenden en andere van de ons inziens niet passende kleuren verf op de nieuwe kozijnen, deuren, etc. van de veertig huizen in de van Santhorststraat kennis genomen. Wij als huurders zijn de mening toegedaan dat een dergelijk aan te brengen kleurenpatroon niet bij ons landelijk gelegen dorp past. De van oudsher zeer aan hun woongebied gehecht zijnde Stompwijkers vinden een dergelijke, zeg maar, op een poppenhuis gelijkende kleuren allegaartje niet acceptabel. Onze overtuiging is daarom dat het te verrichten schilderwerk van de nieuwe puien zal moeten worden herbezien. (Overigens op de onlangs gehouden vergadering in het Dorpshuis is inspraak over het ‘hoe en wat’ toch toegezegd?). Wij als bewoners van Stompwijk, gelegen in een prachtig gelegen poldergebied, vinden in dit verband een meer bijpassende, zo u wilt zachtere, kleurkeuze een fraaiere optie. Tevens zal het ongetwijfeld een extra bijdrage aan de schoonheid van het dorpsaanzien leveren.
Hopende u over een en ander te hebben overtuigd vertrouwen ondergetekenden er op dat deze wens door VIDOMES gehonoreerd zal worden.
Hoogachtend,
met vriendelijke groet
Marian Gareman en Marian Pijnaker