Amnesty

Na afloop van de viering van a.s. zondag vindt er de jaarlijkse kaartverkoop van Amnesty International plaats.

Kerststukjes maken
Binnenkort, dinsdag 16 december, gaan we weer kerststukjes maken. Deze stukjes worden gemaakt voor aan huis gebonden ouderen vanaf 80 jaar en zieken. Tevens voor diegene, die het afgelopen jaar een dierbare hebben verloren. Dit zijn ruim 80 stukjes, dus we kunnen uw hulp goed gebruiken. Ook als u nog bakjes, groen uit de tuin of ander materiaal heeft, kunt u dat bij ons kwijt. Contactpersoon A. van Rijn, tel. 5802059