Land van Wijk en Wouden

Geef uw mening over de toekomst van het Land van Wijk en Wouden
Vanaf 5 december wordt gestart met een enquête onder alle boeren, burgers en buitenlui van het gebied Wijk en Wouden en omgeving op de speciale website, www.wijkenwouden.nl. Door te reageren op 15 stellingen kan mee gediscussieerd worden over de vraag hoe dit agrarisch cultuurlandschap er in de toekomst uit moet zien. En welke rol de agrariërs daarin kunnen of moeten spelen als beheerders van dit landschap.

Het Land van Wijk en Wouden is het gebied tussen de steden Leiden, Zoetermeer en Alphen aan den Rijn. Er is in dit gebied veel aan de hand: er is druk vanuit de steden om woningbouw te realiseren, recreanten hebben behoefte aan meer recreatiemogelijkheden in het buitengebied, er moet ruimte zijn voor bedrijfsterreinen en infrastructuur. Daar tussen door proberen zo’n 150 agrariërs, hoofdzakelijk melkveehouders, een boterham te verdienen en het agrarisch cultuurlandschap in stand te houden. Dit wordt steeds problematischer door dalende opbrengsten en stijgende kosten. Veel bedrijven stoppen of trekken weg. Anderen proberen te groeien. Weer anderen proberen aan de veranderende maatschappelijke vraag te voldoen door nieuwe activiteiten te starten, zoals recreatie en toerisme, natuurbeheer of zorgboerderijen. Al met al staat de toekomst van het gebied als agrarisch cultuurlandschap op het spel. Welke kant moet het op met het gebied? Wat kan of moet de rol van agrariërs daar in zijn? Wat vinden beleidsmakers er van? En hoe kijken burgers in het gebied of in de omliggende steden daar tegen aan? Dit zijn een aantal van de vragen die centraal staan in het onderzoek dat momenteel wordt uitgevoerd in opdracht van de Westelijke Land en Tuinbouworganisatie (WLTO) en de agrarische natuurvereniging Wijk en Wouden. Om op deze vragen een antwoord te krijgen, wordt deze week gestart met de rubriek Uw Mening op de speciale website: www.wijkenwouden.nl. Hierop kan iedereen, boeren, beleidsmakers, burgers en buitenlui, terecht die zijn of haar mening wil geven over de toekomst van Wijk en Wouden. Via een anonieme enquête wordt gevraagd te reageren op 15 stellingen.
De resultaten van de enquête worden door de WLTO en de agrarische natuurvereniging gebruikt om samen met burgers en beleidsmakers plannen en projecten te ontwikkelen om het Land van Wijk en Wouden aantrekkelijk en vitaal te houden.Mensen die meedoen, zien aan het eind direct hoe hun mening ‘scoort’ ten opzichte van anderen. Discussieer mee over de toekomst van Wijk en Wouden en reageer op de stellingen.