Groen Links

GroenLinks wil ook in 2004 méér kansen voor alle Leidschendam Voorburgers!
Wij wensen u fijne Kerstdagen!

We maken ons natuurlijk ook in 2004 sterk voor alles wat zwak en kwetsbaar is, minder kansen heeft: het milieu, de minima, ouderen, gehandicapten, sociale huurders, fiets en voetgangers in het verkeer. Wij laten onze stem horen en zijn altijd bereid om te luisteren!

Fractie en Bestuur GroenLinks
Secretariaat GroenLinks, Stompwijkseweg 62 b, 2266 GZ Stompwijk
Tel. 071 5803354, e mail: gl.leidschendam@hetnet.nl
Bezoek onze GroenLinks website: www.groenlinksleidschendamvoorburg.nl