Vidomes prijsvraag

Vidomes schrijft prijsvraag uit: Inzenders maken kans op € 7.500,00 voor samenwerken aan de buurt

Vanaf dit jaar schrijft Vidomes ieder jaar een prijsvraag uit, die in het teken staat van Leefkwaliteit. De prijsvraag is één van de activiteiten die Vidomes ontplooit om de leefkwaliteit in buurten te verbeteren. De inzet van buurtbewoners zelf is noodzakelijk om prettig wonen voor iedereen te realiseren. Daarom vraagt Vidomes haar huurders ideeën aan te dragen om de leefkwaliteit van de buurt te vergroten.

Thema buurtbetrokkenheid
Elk jaar verbindt Vidomes een thema aan deze bewonersprijsvraag Leefbaarheid.
Het thema van de prijsvraag van dit jaar is: MAXIMALE BUURTBETROKKENHEID BUURTBEWONERS. Vidomes kiest bewust voor dit thema omdat uit bewonersonderzoek blijkt dat haar huurders een lage waardering geven voor de betrokkenheid van buurtbewoners bij de eigen buurt. Ook het samenleven van verschillende culturen scoort niet optimaal. Prettig wonen wil iedereen. Daarvoor zijn goede woningen nodig en een fijne buurt. Die fijne buurten ontstaan niet automatisch. Door samen met bewoners te werken, kunnen we op deze terreinen nog een wereld winnen.

Welke ideeën kunnen bewoners inzenden?
Elk idee waarmee de buurtbetrokkenheid van bewoners uit de buurt vergroot wordt, kan meedingen. Dat kan van alles zijn, zoals een idee voor een voorziening in de buurt, een buurtactiviteit, klus of burenhulpacties, het schoonhouden van de buurt. Het gaat ook om het stimuleren van het samenleven tussen verschillende groepen bewoners. Originaliteit is niet vereist, maar zal zeker ook beloond worden. Uit de inzendingen moet ook de rol van bewoners zelf blijken. De inzendingen moeten bij Vidomes binnen zijn voor 31 januari 2005. De overige voorwaarden die verbonden zijn aan de prijsvraag communiceert Vidomes op posters en folders in de wijken waar Vidomes woningen verhuurt, in de woonwinkels, op www.vidomes.nl en in het bewonersblad Vidomes Magazine van december.

De prijzen
Vidomes stelt geldprijzen beschikbaar voor de uitvoering van de ideeën. De hoofdprijs is
€ 7.500,00 en daarnaast zijn er drie aanmoedigingsprijzen van elk € 2.500,00. Vidomes geeft minimaal één prijs aan een inzending van ieder woningbedrijf (Delft, Leidschendam Voorburg, Rijswijk en Zoetermeer)
De jury
Een zorgvuldig samengestelde jury gaat de inzendingen in februari onder de loep nemen. Deze jury bestaat uit Arco Zwijnenburg, voorzitter Huurdersraad Rijswijk en voorzitter van de bewonerscommissie Muziekbuurt van Vidomes; Agnes Kamstra, presentatrice TV West; Gemma Smid Marsman, wethouder welzijn, wonen en onderwijs te Zoetermeer; Leendert van Bloois, algemeen directeur Vidomes en Ronald Everard, beleidsmedewerker Leefkwaliteit bij Vidomes. Ieder jaar breidt de woningcorporatie de jury uit met de winnaar van het voorgaande jaar.

Uitvoering ideeën
Het is de bedoeling dat de winnende ideeën in de periode maart – juli 2005 uitgevoerd gaan worden. Dan kunnen bewoners met ondersteuning van Vidomes daadwerkelijk aan de slag om de betrokkenheid in hun buurten te vergroten.