Hallooo lieve kinderen,

Alles goed?

Omdat het nieuwjaar is, wil ik aan jullie en ouders het volgende wensen:

“De Here zegent jou

en Hij beschermt jou.

Hij schijnt zijn licht over jouw leven!

Hij zal genadig zijn

en heel dicht bij jou zijn.

Hij zal zijn vrede aan jou geven!

De Here zegent u

en Hij beschermt u.

Hij schijnt zijn licht over uw leven!

Hij zal genadig zijn

En heel dicht bij u zijn.

Hij zal zijn vrede aan u geven!”

Deze wens is eigenlijk een lied, maar ik vond het zo mooi dat ik het als een Nieuwjaarszegenwens voor jullie allemaal heb opgestuurd!

Jullie kunnen dit liedje vinden op YouTube onder de titel:

Kinderopwekking 185

De Here zegent jou.

Nou, dat was ’t dan!

Volgende keer gaan we verder met ons Bijbelpraatje!

Dagdag, veel liefs, Olivia (voorleesjuf)

Training ‘leiding geven aan vrijwilligers’

Leuke & lastige gesprekken voeren

Je begeleidt vrijwilligers. Je werkt met gemotiveerde mensen, vol passie, samen verrichten jullie mooi werk. Maar soms gebeurt het dat sommige vrijwilligers zich érg zelfstandig opstellen en niet meer afstemmen met collega-vrijwilligers…

Hoe spreek je mensen hierop aan, maak je evt. nieuwe afspraken?

En hoe sluit je aan bij de intrinsieke motivatie van vrijwilligers?

Bij de training ‘Leidinggeven aan vrijwilligers’ zoomen we met elkaar in op de gespreksvoering, namelijk:

Waar, wanneer en hoe?

Datum: woensdagochtend 1 februari 2023

Tijd: 10:00 – 12:00 uur

Locatie: Groene Loper, Van Royenstraat 2 in Voorburg

Voor wie: iedereen die leiding geeft aan vrijwilligers binnen een organisatie in Leidschendam-Voorburg

Aantal: maximaal 14 deelnemers

Deelname is gratis; er zijn wél voorwaarden aan verbonden. Voor deze training moet je je wel aanmelden. Dit kan t/m 25 januari.

De trainer

Magda van der Wees werkte jarenlang als vrijwilligerscoördinator en trainer bij diverse organisaties in Nederland. Daarnaast werkt ze voor het NOV, Nederlandse Organisatie voor Vrijwilligerswerk.

Magda geeft interactieve trainingen over het werven en begeleiden van vrijwilligers. En daarnaast zet ze zichzelf ook nog eens in als vrijwilliger. Genoeg invalshoeken voor een boeiende training!

Terugblik creatieve vogels:

Afgelopen donderdag was er een creatieve middag en – avond in het kader van de vogeltelling. Er waren te weinig aanmeldingen om in het Dorpspunt een ruimte te huren. Vandaar dat we uitgeweken zijn naar het atelier van Elly. Hier kom je echt ogen te kort, wat is er veel te zien, te maken en wat is ze creatief. Met een tal van kleine instructies kunnen wij het ook en dat blijft verrassend.

Een pimpelmees, geplakt en geschilderd en een laagje sneeuw erover en je hebt een kunstwerkje. Om zelf te houden of cadeau te doen.

Leuk hoor,

Elly bedankt.

Petra

Start bodemprogramma buitengebied

Afgelopen 5 jaar heeft Wij.land in Zuid-Holland met agrariërs gewerkt aan waardevolle bodemverbetering projecten. In samenwerking met Provincie Zuid-Holland is ook een budget vrijgekomen voor agrariërs in het buitengebied tussen Stompwijk, Zoeterwoude en Zoetermeer. Afgelopen weken zijn grondeigenaren via de Adviesraad geïnformeerd.

De informatieavondavond staat op 25 januari, inloop 19.30 u, start 19.45 u,

opgeven kan via Frederik Hengeveld van Wij.land f.hengeveld@wij.land.nl

Cursusdagen 20 en 27 februari van 10 tot 15 uur

Locatie Buitenplaats Molenwei, Stompwijkseweg 27

‘Nee’ tegen Tiny Houses Stompwijk

De provincie Zuid-Holland wil geen Tiny Houses toestaan aan de Meerlaan in Stompwijk. B&W leggen zich daarbij neer. Zij adviseren de gemeenteraad om de realisatie niet door te zetten.

Dat blijkt uit een brief van wethouder Bianca Bremer aan de gemeenteraad. De zaak speelt al sinds eind 2021. Toen legden twee inwoners van Stompwijk de gemeenteraad een plan voor, voor de realisatie van zestien Tiny Houses.

Een meerderheid van de gemeenteraad voelde wel iets voor het plan en verzocht B&W daarop te reageren. Oud-wethouder Jan Willem Rouwendal beloofde daarop de haalbaarheid te zullen laten onderzoeken.

De locatie ligt in het zogenoemde buitengebied. De provincie stelt daarvoor de ontwikkelingskaders vast. De provincie stelt nu dat het plan niet binnen de Omgevingsverordening Zuid-Holland past.

In de verordening is het gebied is aangewezen als ‘Groene Buffer’. Omdat dit gebied nog grotendeels ‘open’ is, wordt het karakter van het gebied in grote mate aangetast door het plan zodat sprake is van een wijziging van de gebiedsidentiteit. Het is niet langer een weide, maar een gebied met verstedelijkt karakter. Daarbij is het strijdig met de richtpunten van droogmakerijen.

Eventuele nieuwe bebouwing en bouwwerken worden geplaatst binnen de bestaande structuren/linten en niet in de veenweidepolders. En de richtpunten van Groene buffer zijn dat er geen grootschalige nieuwe ontwikkelingen plaats vinden in de bufferzone. Nieuwe ontwikkelingen moeten bijdragen aan de recreatieve gebruiks- en belevingswaarde en het contrast met het stedelijk gebied, zo stelt de provincie.

Bremer laat weten Tiny Houses en andere kleine woonvormen op te willen nemen in de nog op te stellen Omgevingsvisie. ‘Dan kan er een meer integrale afweging worden gemaakt over de inpasbaarheid van kleine woonvormen in met name het buitengebied, rekening houdend met de opgaves die worden gesteld voor het buitengebied. Het college van B&W acht het nodig dat het vraagstuk kleine woonvormen wordt geborgd in de Omgevingsvisie omdat zij een grote impact kan hebben op het functioneren van het buitengebied van Leidschendam-Voorburg’.

Bouw Vlietland: mogelijk toch flats

Ontwikkelaar Dutch Lake Residence (DLR) dreigt met de bouw van 120 meerlaags appartementen in natuur- en recreatiegebied Vlietland. Dit als er in het eerste kwartaal van dit jaar geen zicht komt op een wijziging van het bestemmingsplan Vlietland Noord waardoor de bouw van 222 recreatiewoningen ter plekke mogelijk worden.

Dat stellen DLR-directeuren M. Heijn en P. de Rooij in een brief aan de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg. Die moet gaan beslissen over de wijziging van het bestemmingsplan.

De toplieden van DLR verwijzen naar ‘onjuiste en eenzijdige informatie’ die over hun plannen voor Vlietland wordt verspreid. Dat speelt volgens hen ‘een belangrijke rol in de beperkte voortgang in de besluitvorming over de bestemmingsplanwijziging’.

‘Helaas zien wij ons hierdoor genoodzaakt de ontwikkeling van een plan met daarin 120 meerlaagse appartementen binnen de huidige vigerende bestemming uit 2005, in gang te zetten. Indien de beoogde wijziging in het eerste kwartaal van 2023 niet in zicht komt, besluiten wij het gebied definitief te ontwikkelen binnen het vigerende bestemmingsplan. Het is voor DLR niet mogelijk om langer te wachten met deze keuze’, schrijven Heijn en De Rooij.

Het bestemmingsplan uit 2005 maakt de bouw van de meerlaagse appartementen mogelijk naast de realisatie van 122 recreatiewoningen. In de wijziging van het bestemmingsplan zijn de meerlaagse appartementen vervangen door recreatiewoningen. Dit omdat de appartementen niet goed in het gebied pasten en er de nodige bedenkingen waren bij ‘flatjes in de natuur’.

Nationale Vogeltelling

Hoe werkt het?

Uw vogels tellen in 3 gemakkelijke stappen:

Tel op vrijdag 27, zaterdag 28 of zondag 29 januari 2023 één keer een half uur de vogels in uw tuin of op uw balkon. Vliegen de vogels alleen maar over uw tuin? Die tellen niet mee. Scholen, kinderboerderijen en andere groepen kunnen eventueel al van tevoren tellen op een moment dat hun schikt.

1. Noteer alle waarnemingen van een soort in uw tuin of op uw balkon. Maar tel deze waarnemingen niet bij elkaar op, want dan loopt u het risico dezelfde vogel dubbel te tellen. Geef alleen het hoogste aantal door van een soort die u tegelijk hebt gezien. Dus: ziet u in uw tel-halfuur 3 koolmezen tegelijk en even later 5 koolmezen? Dan geeft u door: 5 koolmezen.*

Uw telling geeft u op vrijdag 27, zaterdag 28 of zondag 29 januari 2023 gemakkelijk door via de web-app mijntuinvogeltelling.nl. Het telformulier staat dan voor u klaar. Vul uw telling uiterlijk maandagochtend 30 januari in vóór 12 uur.

· Tip: zitten er veel vogels tegelijk op de voederplank of silo? Maak een foto met uw smartphone en u kunt na uw half uurtje tellen rustig controleren hoeveel vogels u zag.

Leuk om te weten:

Twitter mee over de Tuinvogeltelling: #tuinvogeltelling en deel uw telling!

’s Morgens vroeg zijn vogels het meest actief en valt er dus het meest te tellen.

U hoeft geen onderscheid te maken tussen vrouwtjes- en mannetjesvogels.

Op de pagina Tuinvogels vindt u een overzicht van de 25 meest voorkomende tuinvogels.

Tellen vanaf uw balkon? Voor balkontellers gelden dezelfde regels wat betreft tijdsduur (30 minuten tellen), aantallen en overvliegers. Er zijn geen exacte regels tot waar u mag tellen vanaf uw balkon, omdat ieder balkon anders is. Maak zelf een realistische inschatting van uw ’telgrens’ en overleg eventueel met uw buren om dubbeltellingen te voorkomen.

Herhaalde oproep: deelname Eerste H. Communie

Je eerste Communie doe je rond je zevende levensjaar bij de christelijke kerk. Dit wordt gedaan om kinderen kennis te laten maken met het geloof. Dit bestaat uit drie stappen, namelijk: De Doop, de Communie en het Vormsel.

Komend jaar wordt de Eerste Heilige Communie voor de kinderen van groep 4 weer gehouden op Tweede Paasdag 10 april. Via dit schrijven willen wij u, als ouders van de kinderen, hierop attent maken.

Door het invullen van de onderstaande strook kunt u aangeven of u uw zoon of dochter wilt opgeven voor de Eerste Heilige Communie. 

Graag dit strookje inleveren of gegevens e-mailen bij de werkgroep of bij het secretariaat van de kerk. U kunt het natuurlijk ook aan ons geven. Binnenkort gaan we starten met de voorbereiding.

Namens de werkgroep alvast bedankt.

Stef Verburg, Wendy van Steekelenburg

Opgeven via email: keeswendy@hetnet.nl

Zondag EMS viering

Op 29 januari is er weer een eigentijdse viering. Het thema is ‘Richtlijn voor het leven’. In de evangelielezing komen we de beroemde zaligsprekingen tegen, maar wel in een moderne vertaling. Wat voor wijze lessen kunnen wij nog uit deze woorden halen? Kom zondag luisteren en meedoen. U bent van harte welkom.

Het EMS koor

Dorp van het dorstige hert