Diverse parochieberichten

Telefonische bereikbaarheid:
Pastorie Dr. van Noortstraat 88
2266 HA Stompwijk tel. 071 5801604
Pastoor B. van der Plas tel. 071 5801215
Koster A. Hilgersom tel. 071 5801563
Openingstijden parochiesecretariaat
Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 12.00 uur

Verzorging begrafenissen en crematies
De heer C. G . J. Onderwater, tel. 079 3422906
e mail: info@cuo zm.nl

PAROCHIEBERICHTEN STOMPWIJK

Dinsdag 26 oktober 19.30 uur: bijeenkomst kerkbestuur / parochievergadering / pastoraatgroep
Woensdag 27 oktober 9.00 uur: eucharistieviering, voorganger pastoor v.d. Plas
Donderdag 28 oktober 19.00 uur: rozenkransgebed, voorganger Jan van Rijn
20.00 uur: gespreksavond voor ouders van tieners
Zaterdag 30 oktober 19.00 uur: woord en communieviering m.m.v. het E.M.S. koor, voorganger diaken H. Peters
Zondag 31 oktober 11.00 uur: eucharistieviering met samenzang, zegening van de graven, voorganger pastoor v.d. Plas
Dinsdag 2 november: 19.00 uur: Allerzielen, gedachtenisviering m.m.v.
het Parochiekoor, voorganger mevr. Riet v.d. Ham

Geboren: 16 oktober 2004: Dion Earl Laurens, zoon van Cock en Shamna van Santen. Namens de parochiegemeenschap hartelijk gefeliciteerd.

Ziekenzalving: Gerard van Steekelenburg

Gebedsintenties
Woensdag 27 oktober 9.00 uur: overleden armen en weldoeners van de parochie,
Jan Hagen
Zaterdag 30 oktober 19.00 uur: overleden armen en weldoeners van de parochie,
overleden ouders van Boheemen v.d. Kroft, Gerrit Verhagen, Joanna v.d. Poel Rutten, Annie Baak Groeneweg, Alida Hilgersom van Stein, Adrianus Overdevest, Nico Groenewegen, Jaap Olsthoorn, Riet Hilgersom van Leeuwen, Wilhelmina Waaijer Kasbergen, John Knebel, Cisca v.d. Helm Mensen
Zondag 31 oktober 11.00 uur: overleden armen en weldoeners van de parochie,
overleden ouders van Rijn Hoogeveen, Jan Ammerlaan, overleden ouders van Santen Onderwater, Albertus v.d. Voort, overleden ouders v.d. Voort Verhagen, Alice Boon Willems, Magda van Santen van Paassen, Reinier Wensveen, Maria Adriana Olsthoorn jaargetijde, Arie van Santen, Petrus v.d. Meer, Cors Oudshoorn, Ronnie de Winter, Louis Luiten,
Petronella Waayer Caspers, Cornelis Fuchs, Wil Disseldorp, overleden ouders van der Salm Stijnman, Petronella van Rijn Hoogeveen, Theodorus Lexmond, Joop Olijhoek, John Knebel, Cisca v.d.Helm Mensen

Zaterdag 30 oktober Zondag 31 oktober
lector: geen Rinus Odijk
communie uitdeelhulp: L.Turkenburg/ M. Turk Truus Hilgersom
koster: ? Adriaan Hilgersom

KERKDIENSTEN ZOETERWOUDE

Zaterdag 30 oktober St. Jan 19.00 uur: hoogmis
Zondag 31 oktober Christus Dienaar 9.30 uur : hoogmis St.Jan
15.00 uur: zegening der graven

OKTOBERMAAND ROZENKRANSMAAND
Donderdag a.s. is het alweer de laatste donderdag van oktober. Wij komen nog één keer in de kerk bij elkaar om de rozenkrans te bidden. Als u de hele maand nog niet geweest bent, probeer dan donderdagavond eens te komen. We rekenen op u en u bent van harte welkom.
Jan van Rijn
~~~~~~~~~~~~~~~~
Gespreksavonden voor ouders van tieners
Op donderdag 28 oktober starten we in onze parochie met gespreksavonden voor ouders van tieners. Nog twee personen kunnen zich opgeven voor deze cursus.
Wilt u alsnog meedoen en heeft u zich niet opgegeven, dan kunt u zich telefonisch aanmelden bij Riet v.d. Ham, tel. 5801519. De bijeenkomsten zijn op vijf donderdagavonden in de pastorie, Dr. Van Noortstraat 88. We beginnen precies om 20.00 uur en eindigen om 22.00 uur. Namens de werkgroep,
Riet v.d. Ham
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Intentielijst Allerzielenviering
Omdat veel parochianen het op prijs stellen dat de namen van de overledenen genoemd worden in de Allerzielenviering op 2 november is er gelegenheid de namen op te geven via een lijst achter in de kerk op woensdag 27 oktober, zaterdag 30 en zondag 31 oktober. Ook is opgave via een briefje in de brievenbus van de pastorie mogelijk. Gelieve duidelijk te schrijven om misverstanden te voorkomen. Riet van der Ham