Uitnodiging raadsvergaderingen

Op dinsdag 26 oktober a.s. is de raadsvergadering Gemeente Leidschendam Voorburg. Als punt 18 op de agenda staat een aanvullend raadsvoorstel en een aangepast conceptraadsbesluit van de Nota beleidsvisie sport. O.a. het kunstgrasveld Stompwijk ’92 komt hier aan de orde.

Op dinsdag 2 november 2004 om 19.30 in Huize Swaensteyn te Voorburg wordt de openbare vergadering van de gemeenteraad Leidschendam Voorburg gehouden. Op de agenda staan wijziging van de Programmabegroting en vaststelling van tarieven en de bijbehorende belastingverordeningen.