Parochieberichten

Telefonische bereikbaarheid:
Pastorie Dr. van Noortstraat 88 2266 HA Stompwijk tel. 071 5801604
Pastoor B. van der Plas tel. 071 5801215
Koster A. Hilgersom tel. 071 5801563
Openingstijden parochiesecretariaat Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 12.00 uur

Verzorging begrafenissen en crematies
De heer C. G . J. Onderwater, tel. 079 3422906
e mail: info@cuo zm.nl

PAROCHIEBERICHTEN STOMPWIJK

Woensdag 15 december 9.30 uur: kerstviering K.B.O. m.m.v het Parochiekoor, voorganger pastoor v.d. Plas
Vrijdag 17 december 19.00 uur: boeteviering met samenzang,voorganger pastoor v.d. Plas
Zaterdag 18 december 19.00 uur: viering vervalt
Zondag 19 december 11.00 uur: eucharistieviering m.m.v het Herenkoor,
voorganger pastoor v.d. Plas
16.00 uur: kaarsjesmiddag m.m.v fanfare en de gezamenlijke koren

Gebedsintenties
Zondag 19 december 11.00 uur: overleden armen en weldoeners van de parochie, overleden ouders en broer, overleden familieleden de Jong v.d. Poel, Toos van Boheemen Warmenhoven, Martinus Verhagen, Kees de Jong, uit dankbaarheid, Gerrit Verhagen, Joanna v.d. Poel Rutten, Annie Baak Groeneweg, Alida Hilgersom van Stein, Adrianus Overdevest, Nico Groenewegen, Jaap Olsthoorn, Cornelis Fuchs, Riet Hilgersom van Leeuwen, Wilhelmina Waaijer Kasbergen, Petrus v.d. Meer, Cors Oudshoorn, Ronnie de Winter, Louis Luiten, Petronella Waayer Caspers, Wil Disseldorp, overleden ouders van der Salm Stijnman, Petronella van Rijn Hoogeveen, Theodorus Lexmond, Joop Olijhoek, John Knebel, Cisca v.d. Helm Mensen,Wim v.d. Helm, Gerardus van Steekelenburg, Corrie Verhagen
Zondag 19 december 11.00 uur communie uitdeelhulp: J van Rijn
Koster:John Olyhoek
16.00 uur lector: Paula van Haaster
Koster: Adriaan Hilgersom /Frida v.Santen

KERKDIENSTEN ZOETERWOUDE

Zaterdag 18 december St. Jan 19.00 uur: gezongen viering
Zondag 19 december Christus Dienaar 9.30 uur: hoogmis, kinderkerk

Mededeling van uit het secretariaat
Verzoek om de misintenties voor de kerst en nieuwjaars vieringen voor zaterdag 18 december bij het secretariaat in te leveren.
Het herdenkingsboek 100 jaar St. Jan Zoeterwoude is verkrijgbaar à € 6,00 per stuk bij het secretariaat.