Kaarten Ted Bandsma

Kaartavond voor Stichting Ted Bandsma goed bezocht

De kaartavond voor pater Ted Bandsma was afgelopen vrijdagavond wederom een succes, 24 tafels welgeteld. Veel trouwe bezoekers op deze avond die komen kaarten voor pater Bandsma. Er is € 835,00 opgehaald iets minder dan vorig jaar maar met dit bedrag zijn ze zeer blij in Villaverde. Zo kunnen er weer vele dingen aan de school gerenoveerd worden.
Bij deze willen wij iedereen die aan deze avond heeft meegeholpen bedanken voor hun inzet. Als er nog mensen zijn die een vrijwillige bijdrage willen storten dan kan dat altijd.
U kunt het overmaken naar St. Pater Ted Bandsma te Heiloo. Nr. 120513730.
U ontvangt dan altijd een bedankje uit de Filippijnen!
Wilt u een kind sponsoren voor schoolopleiding t/m het voorgezet onderwijs dan kost dat
€ 145,00 per jaar (dat is nog geen 3 euro per week) en dat kind kan dank zij u later als hij afgestudeerd is met diploma’s op zak een baan gaan zoeken. Neem even contact op met ons als u een kind wil sponsoren 071 5801715 na 17.00 uur Iedereen bedankt en tot volgend jaar.
Jos en Jacqueline de Groot