CDA Fractie Leidschendam-Voorburg

CDA ziet ook sociale ambities verwezenlijkt
Het CDA is tevreden over het door de gemeente Leidschendam Voorburg ge voerde beleid over de afgelopen jaren. Dat bleek vorige week tijdens een politieke avond. “Samen met de PvdA en de VVD hebben we ervoor gezorgd dat aan 90% van al onze punten uit het verkiezingsprogramma uitvoering wordt gegeven,” aldus CDA fractievoorzitter Peter van Ostaijen. Vooral het sociale beleid heeft volgens Van Ostaijen de afgelopen jaren veel aandacht gekregen. “We stonden daar niet wekelijks mee in de schijnwerpers, maar toch is er heel veel op de rails gezet,” aldus de fractievoorzitter. “Ik durf best te zeggen dat we als gemeente een sociaal beleid voeren. En dat is best knap als je je realiseert dat we aan het begin van de raadsperiode een exploitatietekort van 7 miljoen euro hadden. Nu hebben we een sluitende begroting. Je ziet maar al te vaak dat de sociale voorzieningen daarvan de dupe worden. Wij hebben ondanks noodzakelijke bezuinigingen ons sociaalvoorzieningenniveau op peil weten te houden.”
Sportaccommodaties
De afgelopen jaren is fors geïnvesteerd in de buitensportvoorzieningen. Maar liefst 9,5 miljoen euro is vrijgemaakt om drie grote sportaccommodaties een kwaliteitsimpuls te geven. Compleet met kunstgrasvelden, nieuwe kleedkamers, hoogwaardige voorzieningen en een kunststof rondbaan voor de atletiek vereniging Sparta. “Sport is belangrijk voor mensen,” zo verduidelijkt Van Ostaijen het beleid. “Sporters, zowel jongeren als ouderen, leven gezonder en zijn zinvol bezig. Een sportief klimaat in Leidschendam Voorburg draagt bij aan de leefbaarheid in onze gemeente.”
Jongeren
Over jongeren gesproken! Ook in het onderwijs is en wordt de komende jaren fors geïnvesteerd. Nieuwbouw voor de Lusthofschool, nieuwe lokalen voor de Emmaüs en nog tal van andere noodlokalen. De gemeenteraad heeft er daarbij voor gezorgd dat er voor remedial teaching jaarlijks 200.000 euro meer beschikbaar is dan de rijksbijdrage.
In een gemeente met bijna 80.000 inwoners is het belangrijk te investeren in een gedegen jongerenbeleid. “We moeten voorkomen dat er te veel overlast ontstaat,” aldus Van Ostaijen. “Vandaar dat we investeren in de jeugdcentra binnen onze gemeente. Daarnaast geven we als gemeente in 2006 twee keer zoveel geld uit aan het voorkomen van overlast door jongeren.”
En dan is er nog het ambitieuze speelruimtebelevingsplan. 400.000 euro wil het CDA de komende jaren investeren om het speelgenot van de jongste bewoners van Leidschendam Voorburg middels meer speelplekken en speeltoestellen te verbeteren.
Dienstverlening
Tenslotte wil het college ook de dienstverlening van de gemeenten aanzienlijk verbeteren. In de toekomst moet het Project Innovatie Dienstverlening ervoor zorgen dat burgers 65% van hun contacten met de gemeente via het internet kunnen afhandelen. “Ook deze service zal er aan bijdragen dat de burgers onze gemeente als zeer prettig en leefbaar zullen blijven ervaren. We hebben het de kiezers tijdens de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen beloofd, en we laten graag zien dat we ons er ook aan houden,” aldus Van Ostaijen.