Van de redactie:

Het is voor ons niet mogelijk om foto’s die in uw gemailde tekst worden meegestuurd, op de website te plaatsen. De foto’s dient u apart als bijlage bij uw tekst aan ons te mailen. Het liefst als JPG bestand.

Ben je GESLAAGD ????????
Laat ons even weten waarvoor je bent geslaagd, dan krijg je een eervolle vermelding in dit blad!