Gemeentevergaderingen

De openbare vergadering van de commissie Maatschappelijke Activiteiten vindt plaats op maandag 20 juni a.s. om 19.30 uur
De openbare vergadering van de commissie Openbaar Gebied vindt plaats op dinsdag 21 juni a.s.om 19.30 uur
Als agenda punt 4 raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Vlietland noordoost 2005 en de zienswijzennota
Als agendapunt 4a verzoek van de Vereniging Vrienden van Vlietland om medewerking te verlenen aan een NIPO onderzoek
De openbare vergadering van de commissie Algemene Zaken vindt plaats op woensdag 22 juni a.s. om 19.30 uur
De vergadering hebben plaats in Huize Swaensteyn, Herenstraat 72 74 te Voorburg