Parochieberichten

Weekvieringen in de  RK H. Laurentius Parochie

donderdag  5 mei 19.00 uur                       rozenkransgebed, voorganger Dhr. J.v. Rijn

Zaterdag    7 mei 19.00 uur                        woord -en communieviering met samenzang.       Voorganger Mw. R.v.d. Ham

Zondag      8 mei  11.00 uur                       woord- en communieviering met parochiekoor.     Voorganger Mw. R.v.d. Ham

                             11.00 uur                      bijeenkomst communicanten in de grote zaal

Misintenties

Zaterdag 7 mei 11.00 uur voor de overleden armen  en weldoeners van de parochie, Corrie v.d. Zijden- v. Leeuwen, Jannie Suijten – v. Leeuwen, An Koeleman -v. Veen, Annie v.d. Burg -v. Veen, Aad en Tiny luk – Bakker, Corrie Bolleboom – Zoetendaal.

Zondag 8 mei – 11.00 uur voor de overleden armen  en weldoeners van de parochie, Petrus Overdevest, Margreta Overdevest -Hoogeveen, Jan Koevoet, Tiny v. Santen – Ham, Nic v. Santen, Nico v. Boheemen, Gerardus v. Santen, Anna v. Santen – Arkestein, overleden ouders Vreeswijk—v. Leeuwen, Magda v. Santen -v. Paassen, Aad en Tiny Luk – Bakker, Leen v. Boheemen, Sjaak en Anja v. Santen – Koot, An Koeleman -v. Veen, Jannie Suyten -v.Leeuwen, Jan Kerkvliet, Douwe de Winter, Truus Hilgersom- Verhart, Will v.d. Brink – Luiten, Gerard Put, Jaap Warmerdam, Corrie Bolleboom – Zoetendaal, overleden ouders v. Leeuwen– Kuipers, Thea v. Leeuwen– Kuipers.

Kerkhulpen                                              Kosters                           Lectoren                    Misdienaars

Zaterdag 7 mei  19.00 uur                      Adriaan H.                         C. Bergen                   geen

Zondag   8 mei  11.00 uur                      Adriaan H.                         Nel Klijn                     Josine en Marinka v. Es        

Misdienaars gaan weer op stap

Zoals elk jaar gaan ook dit  jaar de misdienaars weer gezellig een dagje met elkaar naar een leuk evenement. Na een jaar op zondag en feestdagen aanwezig te zijn bij de vieringen in de kerk hebben zij dat dik verdiend. Hiervoor vragen zij aanstaande weekend aan het einde van de viering een bijdrage voor deze dag d.m.v. een deurcollecte, stel ze niet teleur.

Namens de misdienaars b.v.b. hartelijk dank.

Dopen

Wilt u uw kind laten dopen! Graag 6 weken van te voren opgeven aan het secretariaat. De volgende doopviering is op 24 juli na de zondagsviering. De doopvoorbereiding voor deze viering op 6 juli om 19.30 uur in de pastorie.

Meimand Mariamaand

Afgelopen zondag is de meimaand begonnen en volgens traditie bidden wij in die maand weer het rozenkransgebed op de donderdagavonden. Wij willen alles wat ons bezig houdt en bezwaart, aan God onze Vader voorleggen en we willen de hulp en de voorspraak van Moeder Maria vragen.

Wij bidden het rozenkransgebed niet meer in de pastorie, maar weer als vanouds in de kerk. De eerste keer dat wij dat zullen doen is op donderdag 5 mei. Hopelijk wilt u weer de moeite nemen om een half uurtje naar de kerk te komen om Maria`s hulp en bijstand te vragen. U bent weer van harte welkom.

Jan van Rijn