CDA: veel waardering voor vrijwilligers Stompwijk

kerkCDA: veel waardering voor de vrijwilligers in Stompwijk

Vrijwilligers spelen een belangrijke rol in onze gemeente. Het CDA heeft tijdens de Dag van de vrijwilliger waardering uitgesproken voor de rol van vrijwilligers  bij de renovatie van de Laurentiuskerk in Stompwijk. De restauratie van de kerk is mede mogelijk gemaakt door de inzet van talloze vrijwilligers. “Er is ontzettend veel werk verzet door veel mensen onder leiding van het kerkbestuur ” aldus CDA- gemeenteraadslid Yvonne van Boheemen. Deze bijzonder geslaagde restauratie is belangrijk voor het in stand houden van het christelijke erfgoed binnen de gemeente. Met het in oorspronkelijke glorie herstellen van de kerk is ook de toeristische-recreatieve waarde van het dorp verhoogd. Dit past uitstekend bij de gebiedsvisie van Stompwijk.

Het CDA vindt de uitvoering van de gebiedsvisie Stompwijk van groot belang. Belangrijke onderdelen daarin zijn de ontwikkeling van de rondweg, het realiseren van een Kulturhus,en herstructurering van het glastuinbouwgebied. Zo is tijdens de raadsvergadering van 6 december jl. akkoord gegeven voor het daadwerkelijk slopen van de laatst verspreid liggende glastuinbouwbedrijven.“De prachtig gerestaureerde Laurentiuskerk vormt een belangrijk bijdrage aan het vitaal houden van Stompwijk” aldus Yvonne van Boheemen.