Voorkomen hoogtebeperking Stompwijkseweg!

 Voor de zomer is mede op ons aandringen de hoogtebeperking voor de Stompwijkseweg door de gemeente weggehaald. Als voorlopige tussenoplossing is toen gekozen voor eenrichtingsverkeer voor vrachtauto’s op een groot deel van de Stompwijkseweg. Daarnaast zijn tussen ‘het tunneltje’ en Stompwijkseweg 29, waar nog tweerichting verkeer mogelijk is voor vrachtauto’s, rood-witte blokken geplaatst op plekken waar de beschoeiing zwak is. Dit pakket aan maatregelen verdient niet de schoonheidsprijs, maar is in ieder geval beter dan de eerdere hoogtebeperking. Totdat de reconstructie van de Stompwijkseweg wordt aangepakt zullen we het hiermee moeten doen.
Maar, hoe gaan we hier met z’n allen mee om? In de afgelopen maanden zijn regelmatig de rood-witte blokken kapot gereden of naar de kant toe geschoven, waardoor de beoogde werking minimaal is. Hiermee wordt een belangrijk onderdeel van het maatregelenpakket ondermijnd. Dit kan toch niet de bedoeling zijn!

Ondanks dat de genomen maatregelen niet ideaal zijn willen we in ieder geval de hoogtebeperking niet terug hebben. Daarom deze nadrukkelijke oproep: laat de rood-witte blokken staan in ons aller belang.

 

MKB-LV afd. Stompwijk, 
Adviesraad Stompwijk,
LTO-Noord afd. Rijn en Vlietlanden