Gemeenteraad beslist over Kulturhus

Wat eerst ver weg leek, komt nu met rasse schreden dichterbij. Dinsdag 26 maart, beslist de Gemeenteraad of het Kulturhus voor Stompwijk definitief doorgaat. De verwachting is dat hierover positief wordt geadviseerd. Als dat het geval is, kan Stompwijk rekenen op een eigen Kulturhus. De bouw van het Kulturhus start in 2014.

 

Mediatheek, speellokaal en dj-ruimte

De gemeente heeft in samenwerking met de toekomstige huurders en de adviesraad Stompwijk een programma van eisen opgesteld voor de voorzieningen waaraan het gebouw moet voldoen. Om onder meer de school, de peuteropvang en buitenschoolse opvang, de bibliotheek, verenigingen en de jongerensociëteit goed te kunnen bedienen, zijn diverse bijzondere ruimten ingericht. Zo is rekening gehouden met leerpleinen, een mediatheek, een ruimte voor zang en dans, een speellokaal, een zaal met bar en dj-ruimte en nog veel meer. Door slim gebruik te maken van ruimten en handig functionaliteiten te combineren, blijkt veel mogelijk.

 

Benutten van de mogelijkheden

De toekomstige huurders van het Kulturhus kijken uit naar hun nieuwe locatie. Veel drempels die in de aanvankelijke aanpak aanwezig waren, zijn weggenomen. Nu concentreren de gebruikers zich op het zo goed mogelijk benutten van de mogelijkheden. De komende weken stellen enkele van deze gebruikers zich aan u voor en vertellen zij meer over hun bijdragen aan het Kulturhus.

Gregor Rensen, Wethouder