Berichten R.K. Parochie Kern H. Laurentius

kerk

Berichten- R.K. Parochie Kern H. Laurentius – Stompwijk

Contact met de Pastores, bij ernstige ziekte, overlijden, of een persoonlijk gesprek.

Centraal meldingsnummer 06-22027668

Telefonische bereikbaarheid:

Pastorie Dr. van Noortstraat 88

2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604

Pastoor: J. v.d. Bie tel. 071- 5220655

Email adres: pastoor.degoedeherder@yahoo.com

Spreekuur op afspraak

Openingstijden parochiesecretariaat

Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur

E-mail: sintlaurentius@hotmail.com

 

Bijdrage voor misintenties op rek. nr. 3615.00.947

Donaties t.b.v. het Restauratie fonds rek. nr. 1433.26.430

 

Verzorging begrafenissen en crematies

De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl

 

Weekvieringen in de R.K. Parochiekern H. Laurentius

Donderdag   21 nov.  20.00 uur            bijeenkomst van de pastoraatgroep

Zaterdag     23 nov.  19.00 uur            geen viering

Zondag       24 nov.  11.00 uur            Christus Koning eucharistieviering met samenzang

                                                         Voorganger pastor de Gilde

Misintenties

Zondag 24 november voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. Uit dankbaarheid, Overleden ouders Turkenburg – van der Kroft, overleden ouders van Santen – Overdevest, Cor Janson, Barry v. Boheemen, Wim Suijten, Herman Bennis, Ger Groeneweg – Luk, Hennie Peters, Pastoor van der Plas, Rie Luiten, Bea v. Bemmelen –Turnhout, Surat ‘Kaew’ Knijnenburg – Pesol.

Kerkhulpen

                                        Kosters                          Lectoren                                     Misdienaars

Zat.23 nov.  19.00 uur     Adriaan H.                       geen                                           geen

Zon.24 nov. 11.00 uur     Adriaan H.                       Paula v. H.                                   Ashley J/Annika L.

 

Mededeling uit het secretariaat

Doopvieringen worden in overleg met de betrokken personen vast gesteld.

Contact via het secretariaat.

 

Het secretariaat