Berichten RK Parochiekern H. Laurentius Stompwijk

Berichten- RK  Parochie Kern  H. Laurentius – Stompwijk

Een kern van de parochie H. Petrus en Paulus te Leiden

 

Contact met de Pastores, bij ernstige ziekte, overlijden, of een persoonlijk gesprek.

Centraal meldingsnummer 0622027668

Telefonische bereikbaarheid:

Pastorie Dr. van Noortstraat 88

2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604

Pastoor: J. v.d. Bie tel. 071- 5220655

Email adres: pastoor.degoedeherder@yahoo.com

Spreekuur op afspraak.

Openingstijden parochiesecretariaat

Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur.

E-mail: sintlaurentius@hotmail.com

Bijdrage voor misintenties  op rekening nr.NL 36 RABO 0361500947

Donaties t.b.v. het Restauratie fonds rekening nr.NL 62 RABO 01433.26.430

 

Verzorging begrafenissen en crematies

De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl

 

Overleden: Cornelia van Geijlswijk- van Santen in de leeftijd van 84 jaar.

 

Weekvieringen in de RK Parochiekern  H.Laurentius

 

Dinsdag     1 april  20.00 uur voorbereidingsavond voor de doopouders 

Zaterdag    5 april  19.00 uur geen viering

Zondag      6 april  11.00 uur 5e Zondag van de veertigdagen tijd,

                                           Eucharistieviering met Parochiekoor.

                                           Voorganger pastoor L . Banning

                           12.30 uur Tentoonstelling over Maarten v. d Velden in de kerk, koffie aanwezig.

Misintenties 

Zondag 06 april . 11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners v.d. parochie, Cornelis en Piet Olijhoek, Barry v. Bohemen, Kees v. Dijk, Gerarda de Jong – v.d. Poel, Gerrit v. Santen, Adrianus en Wilhelmina v Wijk – Ham, Cor en Nel Verhagen – Kerkvliet, Herman Bennis, Theodorus . v. Geijlswijk,  Nico Verhagen, Ger Groeneweg – Luk, Hennie Peters, Pastoor v.d. Plas, Rie Luiten, Bea v. Bemmelen –Turnhout, Surat “Kaew” Knijnenburg – Pesol, Jopie Lexmond – v. Santen, Riet v. Logchem –Bennis, Elly Bennis v. Marwijk, Jan v.d. Helm, Corrie v.Geijlswijk- v. Santen.

 

Kerkhulpen                      Kosters            Lectoren                            Misdienaars

Zaterdag 05 apr.19.00 u    Adriaan H.         geen                                   geen

Zondag   06 apr. 11.00 u   Adriaan H.         Jan v. Rijn.                          Dries en Joost v.  Bemmelen

 

Mededelingen vanuit het secretariaat.

Sobere vastenmaaltijd,

In het kader van de veertigdagentijd organiseert de MOV groep Stompwijk een sobere vastenmaaltijd in het Dorpshuis.

Deze vastenmaaltijd  vindt plaats op donderdag 3 april, aanvang 18.00 uur. Tijdens deze maaltijd informeren wij u over de komende vastenprojecten en het dichtbij project.

Wij nodigen u van harte uit hier aan deel te nemen.

Graag even opgeven via het secretariaat of via telefoonnummer Antoon v Santen 071 58043452 of Annie v. Rijn 0715802059.

 

Het secretariaat