Berichten RK Parochie H. Laurentius Stompwijk

Berichten- RK  Parochie  H. Laurentius – Stompwijk

 

Contact met de Pastores, bij ernstige ziekte,

overlijden, of een persoonlijk gesprek.

Centraal meldingsnummer 06-22027668

Telefonische bereikbaarheid:

Pastorie Dr. van Noortstraat 88

2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604

Pastoor: J. v.d. Bie tel. 071- 5220655

Email adres: pastoor.degoedeherder@yahoo.com

Spreekuur op afspraak.

Openingstijden parochiesecretariaat

Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur.

E-mail: sintlaurentius@hotmail.com

Bijdrage voor misintenties op IBAN Nr. NL36 RABO 0361 500 947

Donaties t.b.v. de H. Laurentiuskerk IBAN Nr. NL49 RABO 0361 502 168

Verzorging begrafenissen en crematies

De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl

Weekvieringen in de R.K. Parochiekerk H. Laurentius

Woensdag            25   juni 09.00 uur  Kerkschoonmaak

Donderdag           26   juni 20.00 uur  Bijeenkomst van de Wijkcontactpersonen in de pastorie

Zaterdag             28   juni 19.00 uur  Geen viering.

Zondag               29   juni 11.00 uur  Eucharistieviering met samenzang tevens terugkom viering 1e communicantjes 

                                                       Voorganger: pastoor G. de Gilde

Misintenties 

Zondag 29 juni 11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners v.d. parochie. Fran Overdevest, Ger Groeneweg – Luk Jaargetijde, Pastoor v.d. Plas, Riet Luiten, Surat Kaew Knijnenburg – Pesol, Jopie Lexmond – v. Santen, Cor Oudshoorn – Alkemade, Riet v. Logchem – Bennis, Elly Bennis –v. Marwijk, Jan v. d. Helm, Corrie v. Geijlswijk -v. Santen, Jan Vogelaar, Janus Verhagen, overleden vader

 

Kerkhulpen                               Kosters                    Lectoren                             Misdienaars

zaterdag 28 juni 19.00 uur           R.O.                          geen                                       geen

Zondag   29 juni 11.00 uur           R.O.                          Cees Bergen                            geen

 

Mededeling uit het secretariaat

Kerkschoonmaak

Woensdag 25 juni wordt de kerk weer schoongemaakt, alle hulp is van harte welkom. De koffie staat zoals gewoonlijk klaar.

Werkgroep schone kerk Corrie v. Santen

Doopvieringen

Worden in overleg met de betrokken personen vast gesteld. Aanmelden via het secretariaat.

Hebt u financiële problemen?

De Parochiële Charitatieve Instelling van onze Parochie kan u waarschijnlijk helpen. Uw aanvraag wordt vertrouwelijk behandeld. Contact via het secretariaat.

Extra informatie misintenties parochiesecretariaat H. Laurentiuskerk

Ons secretariaat is op maandag, woensdag en vrijdagochtend geopend van 10 uur tot 12 uur . Voor misintenties kunt u bij voorkeur op deze tijden terecht op ons secretariaat. Ook kunt u deze per mail op geven via sintlaurentius@hotmail.com of telefonisch op 071-5801604. De bijdrage kunt u dan overmaken op NL36 RABO 0361 500 947

De misintenties die voor vrijdagochtend 12.00 uur bij het secretariaat binnen zijn, worden vermeld in de rubriek Misintenties van de Parochieberichten in de Dorpsketting van de komende week.

Voor alle kerkzaken en vragen en mededelingen inzake de parochiekern kunt u op bovengenoemde tijden terecht op ons secretariaat.

Het secretariaat