Parochieberichten

Berichten- RK  Parochie Kern  H. Laurentius – Stompwijk-

Onderdeel van de RK Parochie HH Petrus en Paulus

Contact met de Pastores, bij ernstige ziekte,

Overlijden, of een persoonlijk gesprek.

Centraal meldingsnummer 0622027668

 Telefonische bereikbaarheid:

Pastorie Dr. van Noortstraat 88

2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604

Pastoor: J. v.d. Bie tel. Via het centrale nummer. 

Email adres: pastoor.degoedeherder@yahoo.com

Spreekuur op afspraak.


Openingstijden parochiesecretariaat

Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur.

E-mail: sintlaurentius@hotmail.com

 Bijdrage voor misintenties  op rekening nr.NL 36 RABO 0361500947

Donaties t.b.v. de H.Laurentiuskerk rekening nr. NL49RABO0361502168

 

Verzorging begrafenissen en crematies

De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl

 

Overleden: Thijs Klijn in de leeftijd van 62 jaar en  Arnold Janson in de leeftijd van 82 jaar.

 

Weekvieringen in de RK Parochiekerk  H. Laurentius  

Woensdagavond                         10 sept 19.00 uur  Avondwake Arnold Janson

Donderdag                                 11 sept 10.30 uur Eucharistieviering met uitvaart voor Arnold Janson met bijzetting op de

                                                                            begraafplaats naast de kerk

                                                                           Voorganger Pastoor de Bie

Donderdag 11 sept                      

                                Vanaf 19.00 uur tot 20.00 u     Condoleance gelegenheid voor Thijs Klijn in de Kerk.

Vrijdag                                   12 sep. 12.30 uur      gebedsdienst voor Thijs Klijn

                                waarna aansluitend crematie in de Meerbloemhof te Zoetermeer.

                                Voorganger Diaken Clavel

Zaterdag  13 sep.                            11.00 uur         opening van monumentendag

                                19.00 uur        gebedsviering met EMS koor

                                                       Voorganger Marianne Turk

Zondag  14 sep.                               11.00 uur        gebedsviering met  parochiekoor.

                                                                            Voorganger: Marianne Turk

   

Misintenties 

Zaterdag 13 september 19.00 uur voor de overleden armen en weldoeners v.d. parochie, Jan Vogelaar, Janus Verhagen, Toon van Veen, Piet Hilgersom, Elisabeth Luiten – Stijnman, Thijs Klijn, Arnold Janson.

Zondag 14 september 11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners v.d. parochie, Bea v. Bemmelen – Turnhout Jaargetijde, Overleden ouders Vreeswijk – v. Leeuwen, Niek v. Schie, Gerrit v. Santen – Tiny v. Santen – Ham, Piet v.d. Arend, Jaap Warmerdam, Surat “Kaew” Knijnenburg – Pesol, Riet v. Logchem – Bennis, Elly Bennis – v. Marwijk, Jan v. d. Helm, Corrie v Geijlswijk – v Santen, Jan Vogelaar, Janus Verhagen, Toon van Veen, Piet Hilgersom, Elisabeth Luiten – Stijnman.

 

Kerkhulpen                                              Kosters      Lectoren          Misdienaars

woensdag  10 sept 19.00 u                        Adriaan H.    geen                 geen

donderdag 11 sept 10.30 u                         A.v.S          geen                  geen 

donderdag 11 sept 19.00 u                        Adriaan H.   geen                  geen

vrijdag       12 sept 12.30 u                       Adriaan H.     geen                geen

zaterdag    13 sept 19.00 u                        John O.        geen                 geen

Zondag      14 sept 11.00 u                        Adriaan H.    Jan v. Rijn       geen

 

Het secretariaat