Opbrengst collecte Prinses Beatrix Spierfonds

Beste dorpsgenoten:

In de week van 8 t/m 13 september is de collecte geweest voor “het Prinses Beatrix Spierfonds” Onze collectanten hebben het mooie bedrag van € 1081,25 opgehaald.

Dit is een heel mooi bedrag, wat zeker weer goed besteed gaat worden.

Hierbij bedank ik alle mensen voor hun gift en de collectanten voor hun inzet om hierbij te willen helpen. Ik hoop dat ik volgend jaar weer een beroep op jullie kan doen.

Namens “het Prinses Beatrix Spierfonds”, Hélène v.d. Bosch