Parochieberichten

                    

 

Weekvieringen in de RK Parochiekerk  H. Laurentius

Zaterdag  08 augustus     19.00 uur  is er geen viering.

Zondag    09 augustus     11.00 uur  Eucharistie viering m.m.v. Parochiekoor

                                                       Voorganger :Pastoor v.d. Bie.

Zondag    09 augustus     12.30 uur  Dopen van Sanne Margaretha Eliza v.d.                                                                                                                               Meer                                                                                                                                                                                 Voorganger: Pastoor v. d. Bie.

                                                                                                                                                                                                                         

 Misintenties: Zondag 09 augustus 11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners v.d. parochie, Uit dankbaarheid bij gelegenheid van een 50 jarig Huwelijk , overleden Fam. Wortman- v.d. Ven , overleden fam. v. Santen- Onderwater, Theo en Nellie Wortman- Verbeek, Sjaak Vaneman, Bep v. Santen- Salm, Wim Suijten , Bep Luiten- Stijnman jaargetijde, Fer Disseldorp, Thijs Klijn, Arnold Janson, Sjaak Disseldorp, Leo Smits, Riet v.d. Horst- Knijnenburg, Sjanie Waaijer- v.d. Bosch, Bep Smits- Enze, Elisabeth v.d. Burg-Berndsen, Piet v. Schie, Riet v. Rijn- v.d. Sande, Jan v.d. Bos, Elisabeth v. d. Salm- Bierhuis, Piet Oliehoek, Jan v. Santen, Annie Olijhoek- v.d. Meer, Corrie Wensveen– Onderwater, Jan Kerkvliet, Magda v. Santen– v. Paassen.  

Het secretariaat is woensdag 5 augustus en maandag 10 augustus gesloten.

 

Kerkhulpen:              Kosters              Lectoren                                         Misdienaars                       

Zondag 09 aug.          A. Hilgersom      Paula v. Haastert                                   geen