Nieuwsbrief december nr. 2

Katholieke Bond van Ouderen Stompwijk

Nieuwsbrief december no 2

Kerstviering van de KBO,

KBO–leden kunnen zich nog steeds in laten schrijven voor deelname aan de kerstviering op donderdag 17 december. Deze dag begint om 10.00 uur in de H. Laurentiuskerk met een Eucharistieviering, pastoor Broeders gaat voor in de Eucharistieviering, ondersteund door het parochiekoor met kerstgezangen.

Na afloop van de viering gaan wij naar Het Blesse Paard waar de koffie met wat lekkers voor ons klaar staat. Na de koffie worden wij door de bediening van een alcoholische versnapering voorzien. Onder het nuttigen hiervan staat het een ieder vrij om kerstgedachten of gedichten met de aanwezigen te delen, dit in overleg met de vicevoorzitter.

In de middag worden wij verwend met een heerlijk diner, deze bestaat uit 5 gangen met allemaal heerlijke gerechten, klaar gemaakt door de kok en zijn team. Onder het nuttigen van deze gerechten brengt het koor “Op hoop van Zegen “ begeleid door Arie Paardenkoper bekende en minder bekende kerstliederen, iedereen mag meezingen. De kosten voor deze dag bedragen € 55,- per persoon, hierin is alles inbegrepen.

Uiterste datum van opgave voor deze dag is tot en met vrijdag 11 december.  

Opgave voor deze dag bij penningmeester Jan Duyvestijn per e-mail

deorchidee@casema.nl of per telefoon 0620651862, betalen geschiedt door het bedrag over te maken op Rabo rekening NL04RABO0375349243 T.N.V. KBO – Stompwijk.

Misintenties voor de kerstviering kunt u opgeven bij Antoon van Santen, de bijdrage hiervoor bedragen € 7,50 per intentie, contant afrekenen graag. Wij hopen u graag te zien op donderdag 17 december en wensen u een fijne kerstviering.

Mededeling voor de Soosleden

Tussen Kerst en Nieuwjaar is er geen Soos in het Dorpshuis, wel kunt u deelnemen een spelletjesmiddag in het Dorpshuis.

Zie hiervoor het bericht van het Dorpshuis in de (volgende?) Dorpsketting.

Het bestuur van de KBO – Soos wenst u fijne Feestdagen, wij zien u graag weer terug op dinsdag 5 januari 2016.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur van de KBO – Soos,

Secr. Antoon van Santen