Nieuw weidevogelgebied

De NAM moest de polder in oude staat terug brengen en daarom werden alle bomen weggehaald. Okay, als dat ooit de afspraak was dan moet dat helaas geaccepteerd worden. Alhoewel ik het heel jammer vind. Wat schetst echter mijn verbazing een aantal weken geleden, graafwerk in de Meerpolder en er ligt zelfs al een meertje, waar afgelopen week de ganzen zich al vermaakten.

Vorige week las ik in de Dorpsketting via een berichtje van Vlietnieuws dat er een heel nieuw weidevogelgebied in de maak is. Vreemd, want is daar de Nieuwe Driemanspolder niet de aangewezen plek voor?

En in het Buytenpark is ook al een grutto-broeigebied  en een zwaluwmuur. Het moet goed zijn voor de diversiteit van de vogels stond er in het artikel, maar volgens mij trekken we alleen maar meer ganzen naar het gebied en verdwijnen juist de patrijzen, grutto’s en kieviten die er nu op het land zitten.

De Meer-en Geerweg wordt nog meer belast en daar wordt tot op heden helemaal geen aandacht aan besteed, terwijl er al jaren toezeggingen zijn. Er is steeds wat en ook het geld voor deze verbetering is lastig vrij te geven lijkt het. De grootste scheuren zijn een tijd geleden, na veel aandringen, opgevuld. Ze zijn echter nog gevaarlijk en op de scootmobiel hang je behoorlijk scheef. Wel allerlei gebieden aanleggen maar de infrastructuur wordt niet aangepast.

Jammer dat er niet meer voorlichting en inspraak was/is over dit gebied, Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer beslissen, maar Stompwijk is waar het zich afspeelt.

Ria Luiten

Een gedachte over “Nieuw weidevogelgebied”

 1. repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2021-27376/1/bijlage/exb-2021-27376.pdf

  U kunt hier de plannen nalezen. Momenteel wordt de vogelkijkvoorziening uitgewerkt. Hoewel men reeds is gestart met de werkzaamheden is dus nog niet duidelijk hoe de kijkvoorziening vorm gaat krijgen. Dus inspraak nog mogelijk? Lijkt me haast van niet.. Op het laatste moment gas geven lijkt me eerder aan de orde. Maar dat is gissen.

  Weet dat de werkzaamheden op het Leidschendamse deel inmiddels zijn stopgezet. Onduidelijk is mij waarom.

  Wat betreft de boomkap heb ik nog een procedure bij de rechtbank lopen voor de boomkap op het Zoetermeerse deel van de NAM lokatie waar een omgevingsvergunning is afgegeven door gemeente Zoetermeer. Omdat wij op ca 2 km. afstand wonen geeft gemeente Zoetermeer aan dat we om die reden niet belanghebbend zijn. Naar ons idee is echter niet gemeente Zoetermeer maar de provincie Zuid Holland het bevoegde gezag omdat de bomen op een rij van meer dan 10 aanwezig waren buiten de bebouwde kom.

  Een omgevingsvergunning voor de ‘NAM-bomen’ op Leidschendams hebben we niet kunnen vinden. Leidschendam geeft aan dat de gemeentelijke kapvergunning alleen binnen de bebouwde kom van toepassing is. Buiten de bebouwde kom zou geen kapvergunning nodig zijn. Dit betwijfelen we. Echter geen aanvraag voor een kapvergunning is ook geen mogelijkheid daar wat van te vinden. Om die reden hebben we een procedure gestart bij de zoetemeerse bomen.

  De simpele reden is dat wij van mening zijn dat de herplantplicht moet worden nagekomen.

Reacties zijn gesloten.