Open dag Corbulotunnel

Al een aantal jaren wordt er gewerkt aan de Rijnlandroute. Van Katwijk naar een aansluiting op de A4 bij Zoeterwoude. Het moet een verbetering worden in het wegenstelsel in onze omgeving.

Velen van ons hebben er wel eens mee te maken gehad als bijvoorbeeld het fietstunneltje onder de A4 was afsloten.

Er wordt ook een verdiepte autotunnel aangelegd van tweeëneenhalve km lengte.

Zaterdag 24 september was er gelegenheid om de tunnel door te wandelen. Je kon opgeven in welk tijdpad je wilde komen, tussen 10.00 en 16.00 uur, en daar werd druk gebruik van gemaakt.

Er waren zo’n 3500 bezoekers. Er liepen veel medewerkers rond waar je vragen aan kon stellen.

Voor herhaling vatbaar!

Agnes van Boheemen- Vollebregt